Kemikaliestrategin är en tillväxtstrategi under EU:s gröna giv och ska både skydda hälsa och miljö, stimulera utveckling, användning och innovation av säkra och hållbara kemikalier på den europeiska marknaden.