Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Forskare håller provrör
Jonas Hagelqvist, vd för IKEM

Om IKEM

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

Kraft att lyckas förenar våra 1.250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare inom kemi, plast och materialbranscherna. Möjligheterna är gränslösa – en bransch- och arbetsgivarorganisation med internationellt perspektiv är därför nyckeln till framgång. För våra medlemmar och för Sverige som investeringsland.

Smarta lösningar för ett hållbart samhälle

Ökad varsamhet om jordens tillgångar leder till ökad efterfrågan på varor och tjänster som är både resurssnåla och energieffektiva. Våra medlemsföretag har lösningarna. De står redo med kompetens, innovationer, kapital och förmåga att leverera produkter, kemikalier, plaster och andra material som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Investering i människor ger innovationskraft

I våra branscher skapas nya ämnen och material som snabbt ingår i människors vardag; från läkemedel och träningsskor till solceller och elkablar. Innovationer som uppstår i samspelet mellan människor. Att vara en attraktiv arbetsgivare och locka rätt kompetens, liksom att behålla den, är därmed en betydande framgångsfaktor. Investering i medarbetarna är av hög prioritet för våra medlemmar och som arbetsgivarorganisation stöttar vi dem i det arbetet.

Ett attraktivt Sverige är ett framgångsrikt Sverige

Våra medlemsföretag ingår ofta i internationella koncerner och att de ska investera i Sverige är långt ifrån självklart. I en global ekonomi sker investeringar där det är mest lönsamt och att främja det svenska investeringsklimatet inom våra branscher är därför en av våra viktiga uppgifter. Utländska investeringar skapar fler jobb, ökar resurserna till svensk välfärd och öppnar nya marknadsmöjligheter för svenska företag.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in