Medarbetaravtal

För arbetare och tjänstemän gäller i dag olika anställningsvillkor, olika regler för ersättningar, löneprocesser och försäkringar. Det tycker vi är omodernt och otidsenligt. I dagens arbetsliv skiljer det allt mindre mellan tjänstemän och arbetare. Medarbetaravtal för samtliga anställda är både mer rättvist och mer rationellt.

Därför driver IKEM på för att få mer likartade avtal för samtliga personalgrupper, vi gör det under avtalsförhandlingar och vi gör det genom att hjälpa våra medlemsföretag att teckna medarbetaravtal på det enskilda företaget.

Nu intensifierar vi arbetet ‒ för oss finns bara medarbetare! 

Medarbetaravtal för en modern arbetsmarknad - Vilket avtal passar generation Z?

Medverkar gör Lotta Stern, professor och vd Ratio, Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna, Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall och Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

Här kan du se den inspelade versionen av webbinariet

Unga och medarbetaravtal - vad tycker unga?

Efterfrågan på kollektivavtal ökar bland unga. För Generation Z, som dagens unga ofta benämns, är detta en del i ett ökat trygghetssökande.

Men hur ser kunskaperna om kollektivavtal egentligen ut, och vilken form av avtal vill unga ha?

På uppdrag av IKEM har Ungdomsbarometern undersökt ungas syn på kollektivavtal och avtalsformen medarbetaravtal.

Läs mer

5 frågor till Henrik Stävberg om medarbetaravtal

Henrik Stävberg är förhandlingschef på IKEM och träffar varje år många av IKEM:s 1200 medlemsföretag. De senaste åren har allt fler samtal kommit att handla om medarbetaravtal.

Varför tycker Henrik Stävberg att fler företag borde gå över till medarbetaravtal?

Läs mer

5 frågor till Lotta Stern om medarbetaravtal

Lotta Stern är professor i sociologi och VD på Näringslivets forskningsinstitut Ratio. Tillsammans med sin kollega Emma Paulsson har hon bland annat skrivit rapporten ”Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv”.

Vilka fördelar ser Lotta Stern med medarbetaravtal?

Läs mer

Processoperatör.

Driftledare.

Toxikolog.

Alla under ett medarbetaravtal.

Lär dig mer om medarbetareavtal

Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM berättade om vad ett medarbetaravtal är och hur ni på företaget kan införa det rent praktiskt. Medlemsföretag till IKEM kan se webbinariet från den 19 januari 2022 och ta del av presentationen genom att logga in och gå in på kapitlet Medarbetaravtal under Arbetsgivarfrågor A-Ö

Medarbetaravtal under Arbetsgivarfrågor A-Ö

Vill du vet mer om hur ditt företag kan teckna medarbetaravtal? Om du är medlem i IKEM finns information i Arbetsgivarguiden.

Vad är ett medarbetaravtal?

Här finns information

Fördelar med ett medarbetaravtal

Här finns information

Såhär går ni tillväga!

Här finns information

Vi hjälper dig!

Är du intresserad av att inleda processen med att gå över till medarbetaravtal?

Kontakta mig så berättar jag mer om hur du bäst går till väga?

Med vänliga hälsningar
Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM

Telefon: +46 10 455 38 75
Mobil: +46 70 271 27 73

Mejla till Henrik

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in