Frågor vi driver

IKEM arbetar för att medlemsföretagen ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga. Flera faktorer bidrar till att skapa förutsättningar för en innovativ och livskraftig industri i Sverige. Därför bevakar eller driver IKEM en stor mängd frågor som har betydelse för våra medlemmars livskraft.

EU:s kemikaliestrategi

Om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle behövs nya smarta kemikalier. Nya effektivare batterier, biobränslen, mediciner och vattenrening är exempel där kemikalier gör nytta. EU:s kemikaliestrategi måste implementeras så att en konkurrenskraftig kemiindustri kan vara med och bidra till samhällets behov av klimatneutrala värdekedjor.

All plast kan återvinnas!

Plast är ett av de bästa och mest miljövänliga materialen vi har. De är oumbärliga eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar koldioxidutsläppen och sparar energi. Men nu måste Sverige ta nästa steg för att återvinna all plast.

Lönekostnader i samklang med omvärlden

De senaste tio åren har svenska industriföretags lönekostnader ökat snabbare än i de flesta av våra konkurrentländer. Så kan vi inte ha det. Om lönekostnaden ökar snabbare hos oss än i utlandet förlorar den svenska industrin kampen om att få leverera, svenska företag och jobb försvinner. IKEM vill ha lönekostnader i samklang med omvärlden.

Framtidens yrken söker nya talanger

IKEM samlar innovativa branscher med en sak gemensamt: strävan mot en bättre framtid för människan och miljön. Här skapas nya smarta material, kemisk återvinning och hållbar produktion. Vi vill att det ska vara självklart för unga människor med intresse, nyfikenhet och ambitioner att söka sig till våra medlemsföretag.

Elektrifiera mera - för klimat och konkurrenskraft

Industrin är i hög grad elektrifierade redan idag. Om den ska fortsätta spela en viktig roll för Sverige krävs en stabil tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Globalt minskade koldioxidutsläpp, tekniksprång inom industrin, tusentals arbetstillfällen och stora exportvärden står på spel.

Attrahera investeringar i forskning och innovation till Sverige

Kemiindustrin i Europa satsar över 90 miljarder kronor per år i forsknings och utveckling. Men Sverige tappar investeringar, en allt mindre andel av landets forskning sker i industrin. Vi vill samarbeta med samhället med målet att fördubbla våra industriers investeringar i Sverige!

Hos oss finns bara medarbetare

Uppdelningen i arbetare och tjänstemän är otidsenlig. Den orsakar problem för både anställda och företag. Vi vill ha moderna avtal för moderna industriföretag. Vi gör inte skillnad på folk och folk. Hos våra medlemsföretag finns bara medarbetare.

En effektivare miljöprövning

Svensk tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter är oförutsägbar och tar så lång tid att företagen hämmas i sin vilja att utvecklas och investera. Risk finns även att den långsamma miljöprövningen motverkar miljöförbättringar. IKEM vill se en effektiv, förutsebar och rättssäker tillståndsprövning.

Sverige som kunskapsnation

Internationell konkurrens, teknikutveckling, digitalisering och hållbar utveckling driver på strukturomvandlingen mot en mer avancerad produktion och nya tjänster. I samma takt växer behovet av medarbetare med kvalificerad utbildning och ny kompetens. IKEM arbetar för att göra politiker och myndigheter medvetna om kemiindustrins behov och utmaningar när det gäller kompetensförsörjning.

Följ IKEM i sociala medier

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in