Kemiindustrin står redo

Här hittar du IKEM:s politiska förslag för en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri. Företagen är redo att göra stora investeringar i grön omställning. Men då behövs en politik som banar vägen.

För att vi ska vara ett attraktivt land för nytänkande företag krävs långsiktiga och förutsägbara spelregler för svensk industri. Det krävs också en tryggare elförsörjning med fossilfri el och bättre möjligheter för att använda cirkulära råvaror i produktionen.

Även kompetensbristen är ett stort hinder. För att säkra innovations- och kemiindustrins konkurrenskraft och behålla både företagen och jobben i landet behövs satsningar för att stärka innovations- och kemiföretagens kompetensförsörjning.

Läs mer om våra förslag i IKEM:s reformagenda.

Reformer på tre teman för en hållbar och konkurrenskraftig industri

Fyra viktiga frågor

 • All plast borde bli råvara igen

  Varje kilo återvunnen plast minskar utsläppen med upp till två kilo koldioxid. All plast kan återvinnas och bli ny plast. För att det ska bli verklighet behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar.

 • Mer kemi för ökad hållbarhet

  Kemi är en förutsättning för omställningen. Kemi finns i alla värdekedjor, och utan kemikalier kan vi inte producera vacciner, skyddsutrustning, vindkraftverk eller hållbara transporter.

 • Kompetensförsörjningen måste säkras

  Internationell konkurrens, teknikutveckling, digitalisering och hållbar utveckling driver på behovet av medarbetare med kvalificerad utbildning och ny kompetens.

Bara i Stenungsund har vi medlemsföretag som vill investera 10 miljarder kronor i innovationer som skulle spara 1 miljon ton koldioxid per år. Det är dubbelt så mycket som de totala utsläppen från inrikesflyget i Sverige.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM

Fler lösningar för en konkurrenskraftig kemiindustri

 • Klimatomställning

  Utsläppen av klimatgaser måste minska. IKEM:s industrier stödjer Parisavtalet och jobbar intensivt med att minska utsläppen. Både egna utsläpp och utsläpp hos kunder är i fokus. Arbetet med att utveckla nya innovativa och klimatneutrala processer i industrin är i full gång. Många projekt är riktigt spännande och kan med fog kallas södra Sveriges industriella omställning.

 • Mer och billigare el – i hela landet

  Trygg försörjning av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, ökad återvinning av avfall och koldioxid och förnybara råvaror är avgörande för att IKEM-företagen ska kunna ställa om sina processer till klimatneutral produktion.

 • Snabbare miljöprövning för snabbare omställning

  Brist på tilltro, rättssäkerhet och förutsägbarhet präglar de svenska miljötillståndsprocesserna idag. Helt avgörande klimatsatsningar riskerar att aldrig bli verklighet. Därför arbetar vi på IKEM för att få effektivare tillståndsprocesser.

 • All plast borde bli råvara igen

  All plast kan återvinnas och bli ny plast. För att det ska bli verklighet behövs politiska beslut, samarbeten och nya lösningar.

 • Mer kemi för ökad hållbarhet

  Ingen industri utan kemi. Kemi finns i alla värdekedjor, och utan kemikalier kan vi inte producera vacciner, skyddsutrustning, vindkraftverk eller hållbara transporter. Kemiindustrin är en förutsättning för all annan industriverksamhet.

Kemi är lösningen

Vår industri driver klimatomställningen. För att lyckas behövs långsiktiga spelregler, mer elektricitet i hela landet och snabba och förutsägbara tillståndsprocesser för kemiindustrins klimatprojekt. Vi har tagit fram en reformagenda med politiska förslag för omställning och konkurrenskraft.

Läs IKEM:s reformagenda