Kollektivavtal

Medlemmar i IKEM:s arbetsgivarförening har två typer av kollektivavtal, ett tjänstemannavtal och ett så kallat arbetaravtal. Alla medlemmar i IKEM som är anslutna till våra kollektivavtal omfattas av tjänstemannavtalet medan arbetaravtalen är olika.

Här är några bra saker med kollektivavtal

  • Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag, för du har ett kollektivavtal att luta dig mot.
  • Kollektivavtal säkrar arbetsfreden och värnar en tillväxt som gynnar konkurrenskraften. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in