Kollektivavtal

Medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna till de kollektivavtal IKEM kommit överens om med de fackliga organisationerna. Notera: IKEM har den 18 mars träffat ett nytt avtal för korttidsarbete med statligt stöd (se Övriga avtal och överenskommelser).

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag. Du har kollektivavtal som du kan luta dig mot. Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften. Attraktiva arbetsgivare lockar rätt arbetskraft.

Är du osäker på vilket avtal ditt företag har? Logga in på webben och gå till "Mina sidor" så ser du vilka avtalen ditt företag har.

Tjänstemannavtalen

Alla medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna av tjänstemannavtalen: Allmänna anställningsvillkor, Lönebildningsavtal, Kompetensutvecklingsavtal. Avtalet gäller från 1 april 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 oktober 2020. Avtalet finns även på engelska.

I-avtalet

I-avtalet har de största företagen inom plast, gummi, färg, gas, bioteknik och läkemedel. Många företag vidareförädlar produkter från den kemiska basindustrin. Avtalet gäller från 1 april 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 oktober 2020. Avtalet finns även på engelska.

Explosivämnesindustrin

Branschen tillverkar och marknadsför krut, ammunition och sprängämnesprodukter för både civil och militär tillämpning och pyrotekniska produkter.Avtalet gäller från 1 juli 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 januari 2021.

Glasindustrin

Glasindustrin omfattar företag med manuell glastillverkning vars produkter vanligtvis är prydnads- och servisglas i hel- och halvkristall.Avtalet gäller från 1 juni 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 december 2020.

Kemiska fabriker

Branschen tillhör kemisk basindustri med produktion av råvaror som blekmedel, petrokemiska produkter, polyoler, specialkemikalier, svavelsyra, saltsyra och planglastillverkning med mera. Många produkter utgör råvaror inom allokemisk industri. Avtalet gäller från 1 april 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 oktober 2020. 

Gemensamma metall

Branschen verkar inom metallprocess- och metallvaruindustrin. Några av de större företagen tillverkar produkter i aluminium. Avtalet gäller från 1 april 2017 . Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 oktober 2020.

Oljeraffinaderier

Branschen raffinerar råolja till förädlade produkter som exempelvis drivmedel (bensin och diesel) och smörjoljeprodukter. Avtalet gäller från 1 juni 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 december 2020.

Sockerindustrin

Sockerindustrin representeras av Nordic Sugar AB som producerar socker, sötningsmedel, kostfiber och foderprodukter. Avtalet gäller från 1 juni 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 december 2020.

Tvättindustrin/textilservice

Tvättindustrin omfattar företag med tvättning och uthyrning av textilier, främst arbetskläder till industrin, men också textilier till hotell, restauranger och sjukhus. Det finns även några, oftast mindre företag, som kemtvättar. Avtalet gäller från 1 juli 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 januari 2021.

Återvinningsindustrin

Återvinningsindustrin omfattar företag som industriellt samlar in och vidareförädlar restprodukter. Avtalet gäller från 1 april 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 oktober 2020.

Övriga avtal och överenskommelser

IKEM har även flera avtal och överenskommelser som gäller utöver kollektivavtalen. Några undertecknades för länge sedan medan vissa har kompletterats med protokoll under årens lopp. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in