Arbetsgivarguiden

Här finns rådgivning och stödmaterial för dig som är chef eller som jobbar med personaladministrativa uppgifter.

"Kriget i Ukraina" är ett nytt kapitel under Arbetsgivarfrågor A-Ö som ger information om åtgärder vid produktionsstörningar med mera.

Verktyg och stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarfrågor A-Ö

Kollektivavtal

Blanketter och mallar

Nyheter - Arbetsgivarguiden

Arbetsplatsdialogen ser tecken på ohälsa

2 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsplatsdialogen är ett webbverktyg från Prevent som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.
Läs mer

Svenska transportarbetareförbundet varslar om blockad

1 apr 2022 | Arbetsgivarguiden
Sveriges Hamnar har den 31 mars, mottagit ett varsel om blockad från Svenska Transportarbetareförbundet riktat mot ryskflaggade, ryskägda och ryskkontrollerade fartyg. Med ryskkontrollerade fartyg menas fartyg som inte är ryskägda eller ryskflaggade, men som uppenbarligen kontrolleras av ryska intressen. Varslet innebär landsomfattande blockad, vilket innebär att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning samt förberedande och efterföljande arbete, till exempel in- och utlagring av gods avseende berörda fartyg, inte får utföras i svenska hamnar. Varslet  börjar gälla 1 maj kl 07:00.
Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in