Arbetsgivarguiden

Här finns rådgivning och stödmaterial för dig som är chef eller som jobbar med personaladministrativa uppgifter.

Verktyg och stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarfrågor A-Ö

Kollektivavtal

Blanketter och mallar

Nyheter - Arbetsgivarguiden

Bra att veta inför sommarens huvudsemester

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Kan huvudsemestern senareläggas? Kan ni återkalla beviljad semesterledighet eller kalla in personal på deras semesterledighet om så krävs? Det är några av de frågor som kommer in nu i arbetsgivarjouren. Här reder vi ut vad som gäller.
Läs mer

Övergångsbestämmelser till de nya LAS- och omställningsreglerna

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i LAS samt om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. I dagarna undertecknas Huvudavtalet av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Bestämmelserna i lag och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.
Läs mer

Arbetsvillkorsdirektivet genomförs i LAS från och med den 29 juni 2022

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Sedan tidigare innehåller 6 c § LAS bestämmelser om att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Notera att informationsskyldigheten även gäller gentemot personer som normalt sett är undantagna från LAS, exempelvis anställda företagsledare och familjemedlemmar.
Läs mer

Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram

20 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Beslutet grundar sig på att reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför börjar inte reglerna att gälla förrän 1 december 2025.
Läs mer

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

16 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.
Läs mer

IKEM ser allvarligt på kompetenskrisen

1 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, har aldrig varit större. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. Sju av tio företag har rekryteringssvårigheter och tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt! Det ger astronomiska siffror i nationellt produktionsbortfall. Dessutom påverkas konkurrenskraften och investeringsklimatet negativt. Detta samtidigt som incitamenten att arbeta i stället för att erhålla A-kassa blivit ett hinder för rekrytering och utbildningsutbudet matchar inte arbetsmarknadens behov. Sverige inte råd med att ha stora rekryteringsbehov samtidigt som hög arbetslöshet och felmatchad kompetens!
Läs mer

Vad tycker unga om medarbetaravtal?

24 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
Missade du förra veckans webbinarium om medarbetaravtal? Nu kan du ta del av en inspelning. Ta chansen att lyssna på vad Madeleine Warghusen, förhandlingschef Naturvetarna och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, tycker om medarbetaravtal. Under webbinariet presenterar Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, en färsk undersökning om ungas syn på kollektivavtal. Lotta Stern, professor och vd Ratio, presenterar vad forskningen säger, både om den svenska modellen och om medarbetaravtal.
Läs mer

Majoriteten av unga tycker att anställda på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor

18 maj 2022 | Arbetsgivarguiden
En ny undersökning från Ungdomsbarometern som IKEM har låtit göra visar att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.
Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in