Arbetsgivarguiden

Här hittar du som är chef eller som jobbar med personaladministrativa frågor de viktigaste områdena i ditt dagliga arbete.

Träffpunkt IKEM
Årets tema är: Företagshemligheter, sekretess och konkurrensklausuler.
Träffarna äger rum på flera orter i landet med början 5 maj i Växjö och vänder sig till dig som är medlem i arbetsgivarföreningen. Välkommen!
Här finns mer information och möjlighet att anmäla dig

Arbetsgivarguiden

Vi ger dig guidning i arbetsrättsliga frågor - ett måste för dig som är arbetsgivare.

Kollektivavtal

IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen är bundna av kollektivavtal.  

Blanketter

Vi har ett digert utbud av blanketter inom personaladministration.

Materiallistan med trycksaker och broschyrer

Här kan du ladda ner kollektivavtal och konjunkturbrev. Se till att du är inloggad. 

Avtal20

Under fliken Avtal20 finns information och fakta kring IKEM:s avtalsförhandlingar. 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in