Skriv ut

Vi sluter kretsloppet för plast

Plasterna behövs i ett hållbart samhälle eftersom de är resurseffektiva material som gör nytta i hela samhället; i förpackningar, bilar, kläder, byggnader och inom sjukvården. Dagens användning av plast gör att vi minskar vi koldioxidutsläppen och sparar energi.

I Sverige går för närvarande ca 40 % av den gamla plasten till materialåtervinning för att bli till nya plastprodukter. Resten blir till el och fjärrvärme (energiåtervinning). En mycket liten del hamnar i miljön genom nedskräpning och slitage. Vi vill öka materialåtervinningen och sluta kretsloppet för plast! Då behövs samarbete i värdekedjan, nya lösningar och olika åtgärder för ökad plaståtervinning.

Film: Så här går återvinning till

Plastindustrin tar ansvar - investerar i Europas modernaste sorteringsanläggning i Motala

Plastbranschen har tillsammans med de andra producenterna av plastförpackningar investerat en kvarts miljard och har byggt Europas modernaste sorteringsanläggning av plastförpackningar. Förpackningsavgifterna differentieras också så att förpackningar som går att materialåtervinna får en lägre kostnad.

Plastreturraffinaderi behövs också

Idag finns det tekniker för att kunna återvinna ALL plast genom så kallade plastreturraffinaderier. Med ett plastreturraffinaderi sluts kretsloppet för plast och det skulle spara upp till 2 % av Sveriges CO2-utsläpp. Kemiföretagen i Stenungsund vill bygga en sådan anläggning och då behövs nya lösningar och politiska åtgärder. Liknande anläggningar är på gång att byggas i Holland och Kanada.

 

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in