Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Vad innebär förbudet mot engångsplast?

Den 27 mars godkände Europaparlamentet ett nytt direktiv om att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Det innebär att vissa produkter som bomullspinnar, bestick, tallrikar och sugrör i plast förbjudas från och med 2021. IKEM har framfört kritik mot att man inte prioriterar ökad återvinning och minskad resursförbrukning istället. Nedan berättar vi mer om vad direktivet innebär.


IKEM:s tidigare kommentar till direktivet om vissa engångsprodukter i plast kan du läsa i artikeln:
"Parlamentet säger nej till innovation och smarta plaster"

Omfattas alla plaster?

Nej, det finns ett undantag för plaster som består av naturliga polymerer som inte har blivit kemiskt modifierade. Argumentet är att dessa polymerer förekommer naturligt i miljön.

Definitionen på “inte kemiskt modifierade ämnen” är den som finns i REACH-förordningens artikel 3 (40): ”inte kemiskt modifierat ämne: ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis för att avlägsna föroreningar.”

Däremot undantas inte bio-baserade eller biologiskt nedbrytbara plaster, om de inte också består av naturliga polymerer som inte har blivit kemiskt modifierade.

Vad är syftet med direktivet?

Syftet är att förebygga och minska effekterna av vissa plastprodukter på miljön, särskilt vattenmiljön och människors hälsa, samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Man vill också att den inre marknaden ska fungera effektivt.

Vad menas med engångsprodukter i plast?

I direktivet definieras engångsprodukt i plast som en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte är utformad, konstruerad eller introducerad på marknaden för att returneras till en producent för påfyllning eller återanvändas för samma ändamål.

Exempel på livsmedelsförpackningar som inte ska betraktas som engångsprodukter enligt direktivet är livsmedelsförpackningar med torkad mat eller mat som säljs kallt, som kräver ytterligare beredning, behållare som innehåller mat för mer än en portion eller behållare för en portion som säljs i mer än en enhet.

För att ytterligare klargöra huruvida en produkt ska betraktas som en engångsprodukt i plast enligt direktivet uppmanas kommissionen att utarbeta riktlinjer för detta.

Vilka produkter omfattas av direktivet?

Tanken är att direktivet endast ska omfatta de engångsprodukter som är mest förekommande på stränderna i unionen, samt fiskeredskap i plast och produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast.

De plastprodukter för engångsbruk som omfattas av åtgärderna i direktivet beräknas utgöra cirka 86 % av de som återfinns på stränderna i unionen.

Vilka produkter förbjuds?

Följande produkter i plast ska förbjudas:

 1. bomullspinnar, utom om de omfattas av direktiv 90/385/EEC eller direktiv 93/42/EEC.
 2.  bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)
 3. tallrikar
 4. sugrör, utom om de omfattas av direktiv 90/385/EEC eller direktiv 93/42/EEC.
 5. dryckesomrörare
 6. pinnar som ska fästas på och stödja ballonger, förutom ballonger för industriell eller annan yrkesmässig användning och applikationer som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna för sådana pinnar.
 7. matbehållare av expanderad polystyren, dvs behållare som lådor, med eller utan lock, som används för mat som:
  a) är avsedd för omedelbar konsumtion, antingen på plats eller vid take away,
  (b) konsumeras typiskt från behållaren och
  (c) är redo att konsumeras utan ytterligare förberedelser, som tillagning, kokning eller uppvärmning, inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller annan måltid som är redo för omedelbar konsumtion, förutom dryckesbehållare, tallrikar och förpackningar och förpackningar som innehåller mat.
 8. dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.
 9. dryckesmuggar av expanderad polystyren, inklusive lock.

För vilka produkter ska användningen minska?

För vissa produkter i plast ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som man anser är nödvändiga för att uppnå en ambitiös och bestående minskning av konsumtionen av dessa produkter senast till 2026 jämfört med 2022.

Produkter som omfattas är:

 1. dryckesmuggar, inklusive deras lock;
 2. matbehållare, det vill säga behållare som lådor, med eller utan lock, som används för mat som:
  (a) är avsedd för omedelbar konsumtion, antingen på plats eller vid take away,
  (b) konsumeras typiskt från behållaren och
  (c) är redo att konsumeras utan ytterligare förberedelser, som tillagning, kokning eller uppvärmning, inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller annan måltid som är redo för omedelbar konsumtion, förutom dryckesbehållare, tallrikar och förpackningar och förpackningar som innehåller mat


Övriga åtgärder i direktivet

Förutom förbud och minskad användning innehåller direktivet också designkrav, krav på innehåll av återvunnen råvara, märkningskrav, utökat producentansvar, krav på separat insamling och åtgärder för ökad medvetenhet om ansvarsfullt beteende. För mer information om detta hänvisas till den antagna texten.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in