Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Global brist på plast drabbar svenska företag

Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen.  Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Från Tyskland rapporterar Industriföreningen för plastförpackningar, IK - Industrie­vereinigung Kunststoffverpackungen, att 80 % av de tyska tillverkarna av plastförpackningar, bedömer att deras produktion redan nu är begränsad av plastråvarubristen. De menar också att de kan få svårt att leverera, samt att de förväntar sig att plastråvarubristen kommer att fortsätta eller till och med förvärras de kommande veckorna.

― Detta är en bild som också delas av flera av IKEM:s medlemsföretag inom plastindustrin. Företagen upplever det som väldigt svårt at få tag på det råmaterial man behöver. Det man väl får tag på är extremt dyrt, säger Henrik Oxfall, Ansvarig plastbearbetningsfrågor på IKEM.

IKEM:s medlemsföretags verksamheter sträcker sig över ett flertal olika sektorer. Det är främst de som använder polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även företag som använder andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade. Bland företagen finns nu en oro för att man kan tvingas stänga ner produktion på grund av brist på material eller för att det helt enkelt blir för dyrt att producera.

― Allra tuffast är det för de företag som brukar köpa in sina material löpande via spotmarknader, men även de som bundit upp sig på längre leveransavtal har svårt att få de volymer man önskar som det ser ut just nu, säger Henrik Oxfall.

Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerat i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den Asiatiska marknaden istället för att nå den Europeiska marknaden. 

― Det finns för närvarande ett onormalt högt antal deklarerade Force Majeure från de företag som producerar plastråvaran och primärprodukterna till plasterna. För två veckor sedan handlade det om ett 30 tal aktiva Force Majeure vilket är 3 gånger så många som för ett halvår sedan. En majoritet av dessa berör produktionen av polyolefiner.

Anledningen till det höga antalet Force Majeure är många men orkansäsongen i höstas som drabbade raffinaderier samt den extrema kylan och de omfattande elproblemen i Texas i början av året är två viktiga orsaker.

För närvarande råder det också en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av covid-19. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara. De kan befinna sig på någon helt annan plats än där materialet som ska transporteras finns. Då fungerar inte leveranserna.

― Allt det här tillsammans har resulterat i den besvärliga situation vi nu står inför. Någon prognos för hur länge problemet kommer kvarstå finns i dagsläget inte. Grundorsakerna är så komplexa och varierande i sin natur. Klart är i alla fall att företagen behöver förbereda sig på att det kommer fortgå i någon omfattning under våren, avslutar Henrik Oxfall.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in