Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

IKEM:s konjunkturbrev: Bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri

Den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas och landar på index 121 (där allt över 100 innebär tillväxt), det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2021. Läkemedelsindustrin och raffinaderierna landar på index 90, vilket innebär en tillbakagång jämfört med kvartal ett 2020. För läkemedelsindustrins del beror nedgången förmodligen på höga jämförelsetal från kvartal ett 2020. Ett orosmoln för samtliga industrigrenar, men särskilt för plastindustrin är bristen på plastråvara och ökade plastråvarupriser.

IKEM genomför kvartalsvisa konjunkturundersökningar bland sina medlemsföretag. Resultaten från den senaste enkäten är positiv kemi-, plast- och gummiindustrin men bristen på plastråvara är ett orosmoln som seglat upp och som kan få spridningseffekter inom svensk industri. Sju av tio svenska kemi- och plast- och gummiföretag har på olika sätt påverkats av detta. Av de drabbade företagen uppger knappt 90 procent att de har svårt att få tag på platsråvara. 60 procent uppger att priset på just plastråvaran ökat kraftigt.

― Plast är en mycket viktig råvara, direkt eller indirekt, för många industribranscher. Prishöjningar eller tillgångsbrist kan därmed komma att påverka några av Sveriges viktigaste industrier, till exempel de mycket plastberoende bygg-, livsmedels- och fordonsindustrierna. Framförallt tillgångsbristen kommer i ett extremt olyckligt läge när konjunkturen äntligen fått fart igen efter pandemidippen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Ett av företagen som drabbats är IKEM:s medlem Doxa Plast i Värnamo som sedan två år tillbaka har en hög efterfrågan på sina plastprodukter. Företaget har gjort flera stora investeringar som exempelvis den helt nya fabriken som byggs strax utanför Värnamo. Men bristen på råvaror gör att de nu inte kan producera i den takt som de vill.

― Vi hade kunnat sälja betydligt mer men bristen på plastråvara gör att vi till och med har varit tvungna att dra ner på ett arbetsskift vilket gett oss en minskad produktionstakt på 25 procent. Nu måste vi vara innovativa för att överbrygga den här perioden. Hamnar vi i ett värre läge vad gäller bristen på plastråvara kommer det ta lång tid att återhämta sig. Vår industri är också beroende av att kunna behålla kompetens och innovationskraft, säger Sandra-Stina Vesterlund, vd Doxa Plast i Värnamo.

Råvarubristen och de ökade kostnaderna den för med sig inom kemi-, plast- och gummiindustrin kan också komma att påverka den allmänna inflationsutvecklingen framöver.

― Kostnaderna på många råvaror och på transporter har ökat tydligt i spåren av den globala återhämtningen under andra halvåret. Här finns det självklart gränser för hur länge industrin överlag är intresserad av att agera stötdämpare genom att minska sina egna marginaler till följd av kostnadsökningar. Så länge den globala efterfrågan fortsätter att överträffa utbudet ökar möjligheterna för industriföretagen att föra kostnadsökningarna vidare till kunderna. Vilket i sin tur driver inflationen, säger Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM.

Läs IKEM:s Konjunkturbrev här 

DI TV Plastlarmet: Texaskrisen får priserna att skena

Sveriges Radio Ekonomiekot

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in