Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Plakatpolitik att förbjuda plastmuggar

Idag har regeringen beslutat att förbjuda engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast från den 1 januari 2024. Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på ogenomtänkta politiska beslut som får negativa effekter för miljön. Regeringen har helt missat de unika egenskaper som muggar helt i plast har.

- För att skapa en mer hållbar plastanvändning krävs djup kunskap inom området. Risken är annars stor att man väljer enkel symbolpolitik som kan se bra ut men som istället får negativa effekter, säger Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Bristande underlag och konsekvensanalys

Konsekvensanalysen av förslaget är bristfällig och regeringen utgår från att engångsmuggar helt i plast kan ersättas av pappersmuggar som invändigt klätts med en tunn plastfilm. Denna bedömning stämmer inte med verkligheten eftersom pappers- och plastmuggar har olika barriäregenskaper och skillnader i transparens. En konsekvens av förbudet blir därför att restaurangerna inte kan sälja t.ex. färdigberedda, nyttiga smoothies och liknande drycker.

- Hållbarheten riskerar att minska och matsvinnet att öka då muggar med lägre andel plast ger mycket kortare hållbarhet för livsmedlet. Detta är negativt ur miljösynpunkt eftersom forskningen visar att matsvinn oftast har en betydligt större klimatpåverkan än själva förpackningen, säger Lena Lundberg.

Muggar helt i plast är också resurseffektivare eftersom de kan tillverkas tunna med lite material. En fördel blir därför staplingsbarheten som leder till transportoptimering i både volym och vikt. Staplingsbarheten maximerar också arbetsutrymmet i exempelvis restaurangköket eller delikatessdisken både före, under och efter användning. Inom hälso- och sjukvården är plastmuggarna också viktiga genom att de är resurseffektiva och hygieniska. Det går åt lite material per mugg och utrymmesbehovet minimeras.

Straffar näringslivets hållbarhetsarbete

Förbudet skickar en stark signal till näringslivet att det inte lönar sig att vara proaktiv i hållbarhetsarbetet. Vår svenska tillverkare av muggar har gjort stora investeringar för att uppfylla märkningskraven i engångsplastdirektivet, som ska förhindra nedskräpning. Sedan har företaget under en längre tid arbetat för att minska mängden material för samma funktion, börjat använda återvunnen plast samt ökat andelen förnybart material. De muggar som tillverkas är redan designade för att vara återvinningsbara och de ingår i producentansvaret för förpackningar.

Vidare inför nu allt fler restauranger pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar som muggar. Ett exempel är &Repeat som lanserades i december 2020 och som fungerar för både takeaway och restauranggäster. Pantsystemen leder till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi med minskad nedskräpning.

Läs mer om våra förslag för en politik för en hållbar plastanvändning och exempel på fler ogenomtänkta politiska beslut 

Till regeringens beslut 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in