Blanketter och mallar

IKEM erbjuder dig ett flertal mallar och blanketter som är ifyllningsbara. Mer utförlig information inom respektive område finns under Arbetsgivarfrågor A-Ö.

Blanketterna för anställningsavtal/anställningsbekräftelse är uppdaterade utifrån de ändringar i LAS som gäller från och med den 29 juni 2022. Ändringen innebär att arbetsgivare numera behöver lämna mer skriftlig information till arbetstagare om villkoren för anställningen.

För befintligt anställda som ber om att få anställningsvillkoren bekräftade kan blanketterna för anställningsavtal/anställningsbekräftelse användas. Vid en sådan bekräftelse kan även nedan information delges arbetstagaren:

”Du har tidigare ingått ett skriftligt anställningsavtal med oss. Innehållet i detta dokument är inte avsett att förändra dina anställningsvillkor. Detta dokument är endast av informativ karaktär och syftar till att du som arbetstagare ska känna till vilka villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.”

 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in