IKEM:s reformagenda: Kemi är lösningen

I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning. Men då behövs en politik som banar vägen. Därför presenterar IKEM en reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri.

Just nu går utvecklingen åt fel håll och omoderna regelverk gör det svårare att ställa om. För att vi ska vara ett attraktivt land för nytänkande företag krävs långsiktiga och förutsägbara spelregler för svensk industri. Det krävs också en tryggare elförsörjning med fossilfri el och bättre möjligheter för att använda cirkulära råvaror i produktionen.

Även kompetensbristen är ett stort hinder. För att säkra innovations- och kemiindustrins konkurrenskraft och behålla både företagen och jobben i landet behövs satsningar för att stärka innovations- och kemiföretagens kompetensförsörjning.

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges innovations- och kemiindustri. Tillsammans med våra medlemsföretag arbetar vi för att göra hela industrins gröna omställning möjlig.

En reformagenda för konkurrenskraft och omställning

I vår reformagenda presenterar vi politiska förslag för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri. De är indelade i tre tematiska ormåden. 

Det första temat innehåller förslag kring regelverk, myndighetsstruktur och tillämpning av EU-lagstiftning. Tema två behandlar förslag som rör tillgången till fossilfri el och cirkulära råvaror och i det tredje temat presenteras förslag kring utbildning, forskning och kompetensförsörjning.

Reformer på tre teman för en hållbar och konkurrenskraftig industri

IKEM:s medlemmar kan tillsammans minska sina utsläpp med nästan 5 miljoner ton koldioxid till 2045. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av utsläppen inom industrin.

Jonas Hagelqvist, vd för IKEM

Utbildningsbakgrund IKEM:s branscher

Utbildningsbakgrund övrig tillverkningsindustri

Kemiindustrins elbehov idag och uppskattning för 2045 (TWh, indikativt, högnivåscenario)

EU-agenda för konkurrenskraft och omställning

IKEM har tagit fram en EU-agenda som lyfter fram hur Europa kan stärka industrins konkurrenskraft och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.

Till IKEM:s EU-agenda