Branschspecifika frågor och regler

Fördjupad information för dig som är medlem i IKEM kring exempelvis processäkerhet, kemikalielagstiftningen, CLP, miljötillstånd, transporter av farligt gods med mera.

 

Rådgivning och stöd i branschfrågor

 • Anläggningssäkerhet

  Anläggningssäkerhet är våra samlade aktiviteter, rutiner och utrustning för att skydda personer, anläggningstillgångar och omgivningen mot olyckor. Även hantering av yttre hot i form av angränsande verksamheter, naturkatastrofer och sabotage omfattas.

 • Säkra transporter av farligt gods

  Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de inte hanteras rätt under en transport.

 • Viktig miljölagstiftning

  Som verksamhetsutövare finns det en lång rad lagar och regler som du måste känna till och förhålla dig till. Här får du en sammanfattning.

 • Kemikalieregelverk

  Det är viktigt att du som är tillverkare, importör eller användare av kemiska produkter vet vilka regelverk som du måste följa. Här här vi sammanfattat vad du behöver känna till.

 • Så söker du miljötillstånd

  Dags att utöka, ändra eller starta en ny verksamhet? Det kan kräva tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsprocessen är ett virrvarr av olika regler och aktörer. Därför har vi försökt sammanställa processen för att underlätta och förhoppningsvis förkorta tiden fram till beslut.

 • Nätverk

  Medlemsföretagen i IKEM samarbetar i olika nätverk för att kunna driva gemensamma frågor eller för att ge varandra nya idéer och stöd. Hitta ditt nätverk här!

Kemiakuten

Medlemsföretag i IKEM kan ansluta sig kostnadsfritt till Kemiakuten.

Läs mer om Kemiakuten

Kontakta någon av våra experter