Onlinekurser och inspelade webbinarier

Här hittar du våra onlinekurser och inspelade webbinarier som du kan ta del av när du vill.

 • Lönebildning 

  Bra lönebildning - en introduktion

  Ofta beskrivs lönebildningsprocessen som en både omständlig och jobbig process som i slutänden ändå inte gör alla nöjda. Men hur ska man tänka kring lön och lönebildning? Vad måste vi göra och hur får vi förståelse för vårt tänk? Vad innebär egentligen de steg som beskrivs i kollektivavtalen? Här får du en grund att jobba vidare ifrån.

 • Arbetsrätt 

  LAS och omställning

  Sedan den 1 oktober 2022 gäller de nya reglerna i LAS och i Huvudavtalet att tillämpas, därutöver införs ett förstärkt system för omställning och kompetens.

 • Arbetsrätt 

  Ledighet med det nya studiestödet

  Sedan den 1 oktober 2022 gäller ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. För anställda i privat sektor gäller även ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

 • Lönebildning 

  Lönekartläggning

  Kursen Lönekartläggning består av  fem moduler. Kursen hålls av  Emma Hjorth från Hjorth & Partners AB.

 • Lönebildning 

  Lönesystem

  På kollektivsidan är det vanligt att de lokala parterna kommer överens om att nya löner ska sättas med stöd av ett lönesystem. Lönesystem kan utformas på många olika sätt, men det viktiga är att sambandet mellan arbetets innehåll och den individuella förmågan tydliggörs. På så sätt bidrar ett bra lönesystem till utveckling av såväl de anställdas kompetens samt påverkar företagets produktivitet i positiv riktning. Onlinekursen "Lönesystem" innehåller information som enbart berör kollektivavtalsanställda.

 • Kollektivavtal 

  Medarbetaravtal

  Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, berättar om medarbetaravtal och på vilket sätt det kan vara en fördel för företaget.

 • Arbetsrätt 

  Processen vid arbetsbrist

  Den 1 oktober 2022 börjar de nya turordningsbestämmelserna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO att gälla. Vi redogör för processen vid arbetsbrist och sätter de nya turordningsreglerna i sitt sammanhang.

 • Arbetsrätt 

  Regler för bemanning och inhyrning

  Den 1 oktober 2022 började nya bestämmelser i lagen om uthyrning av arbetstagare och i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO att gälla. Det här webbinariet ger dig god kännedom om reglernas innehåll och förståelse för vad de innebär för IKEM:s medlemsföretag.

 • Arbetsrätt 

  Rättsfallswebbinarie 2023

  IKEM:s rättsfallswebbinarie vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor och som vill uppdatera dig på några av de senaste domarna från Arbetsdomstolen.

 • Arbetsrätt 

  Saklig grund är nu sakliga skäl

  Den 1 oktober 2022 började bestämmelserna om sakliga skäl i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK/LO tillämpas. Samtidigt börjar de nya reglerna i LAS om att anställningen, som huvudregel, inte består under tvistetiden att gälla.

 • Kollektivavtal Arbetsrätt 

  Tidsbegränsade anställningar på IKEM:s kollektivavtal

  Den 1 oktober 2022 började bestämmelserna om särskild visstidsanställning ”SÄVA” i LAS gälla. För IKEM:s medlemsföretag gäller istället kollektivavtalade tidsbegränsade anställningar.