Regeringen har förlängt möjligheten att söka elstöd till och med 18:e juni

Regeringen har beslutat att förlänga ansökningsperioden för elstöd till och med den 18 juni 2023. I och med detta hoppas regeringen att fler företag kommer att ansöka om stödet. Ansökningsperioden för stödet är öppen sedan den 6 mars i år.

  • Stödet är riktat till de företag som använder mycket el i sin produktion. Företag som är elintensiva är enligt definitionen i förordningen är dem som använder minst 0,015 kWh per omsättningskrona.

  • Stödet utgår från den faktiska prisökning du fått under oktober–december förra året i jämförelse med vilket pris man hade i genomsnitt under 2021. Vilket i praktiken innebär att man måste haft en faktisk ökning av kostnader för el för att kvalificera för stödet.

  • Berörda företag får stöd för sådana kostnader för el som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021. Företagen får ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på 2 miljoner euro.

  • En förutsättning för stöd att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor.

  • Ansökan för stöd hanteras av Energimyndigheten.