Attrahera investeringar i forskning och innovation till Sverige

Våra svenska anläggningar tävlar om investeringar i forskning och innovation, med sina konkurrenter, men också med det egna företagets anläggningar runt om i världen. Vi vill att investeringarna ska hamna här hos oss i Sverige. För det krävs forskargrupper på högskolorna som ägnar sig åt relevant forskning i världsklass, att utbildad personal finns i tillräcklig mängd och att villkor när det gäller skatter och regler är konkurrenskraftiga.

Under 2019 gör Styr- och resursutredningen (STRUT) en översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelningen. IKEM driver på för att det ska bli mer lönsamt för lärosäten att samverka med industrin. Här kan du läsa en debattartikel som vi har skrivit i frågan Under 2019 gör Styr- och resursutredningen (STRUT) en översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelningen. IKEM driver på för att det ska bli mer lönsamt för lärosäten att samverka med industrin.

Här kan du läsa en debattartikel som vi har skrivit i frågan Bonus för lärosäten som utbildar rätt.

IKEM tar den europeiska forskningsagendan SusChem till Sverige

Under 2018 startade IKEM Europas forskningsagenda SusChem i Sverige i samarbete med IVL. Genom den kan samverkan mellan våra industrier och svenska forskare öka. 15 maj 2019 lanserades en gemensam svensk forskningsagenda för tillverkning av klimatsmarta molekyler. 

Fou-agenda Klimatsmarta moleykyler

Globala satsningar och tillgång till kompetens

Vårt arbete ska underlätta för IKEM:s medlemmar att konkurrera om globala satsningar på forskning och innovation. Det ska bli enklare att rekrytera relevant utvecklingskompetens. Svenska forskningsgrupper ska besitta världskompetens i era nyckelområden. Vi kämpar för att lärosäten och institut mer ska efterfråga vad de kan göra för er.

Industriell forskning för bättre miljö och fler arbetstillfällen

Industrin tillverkar de material, kemikalier, bränslen och läkemedel som bygger upp vårt samhälle. Forskning och innovation gör så att material och kemikalier blir smartare och mer effektiva. Genom att öka den industriella forskningen så kan vi i Sverige bidra till bättre miljö, effektivare samhälle och fler arbetstillfällen.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in