Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Elektrifiera mera - för klimat och konkurrenskraft

Den svenska ekonomin bygger i hög grad på förädling av råvaror i avancerade och energiintensiva processer. Den historiskt goda tillgången på vatten- och kärnkraft har skapat goda förutsättningar för en utvecklad energiintensiv industri med låga koldioxidutsläpp. Nu undersöker flera företag möjligheten att elektrifiera processerna för att på det sättet minska koldioxidutsläppen ännu mer. Frågan om ett välfungerande elsystem som industrin kan lita på årets alla timmar är därför högaktuell. Den politiska överenskommelsen på energiområdet som slöts 2016 löste några omedelbara problem men inte alla.

Tillsammans får vi större genomslag

För industrin är det totalkostnaden för el som är relevant, dvs den sammantagna kostnaden för energin och för att få den levererad. IKEM driver därför att elnätsregleringen ska ha ökat kundperspektiv och att nätbolagen ska ha rimliga avkastningsnivåer. Under 2018 har regeringen ändrat reglerna för att hindra övervinster för elnätsbolagen, men mer finns att göra.

IKEM driver elförsörjningsfrågan tillsammans med övriga basindustrier i SKGS – skogen, kemin, gruvorna och stålet. Vi är de industriella elanvändarnas viktigaste röst och informerar om våra industriers betydelse och påverkar för att få en energipolitik som ligger i linje med industriföretagens intressen.

Vi står för det industriella perspektivet

En stabil och konkurrenskraftig elförsörjning är en grundläggande förutsättning för all industriell verksamhet och helt avgörande för elintensiva företag. El är en mycket effektiv energibärare och en anläggning som är anpassad för eldrift kan endast i begränsad utsträckning ersätta el med bränslen. Därför är det viktigt att elförsörjningen både är stabil och internationellt konkurrenskraftig. Genom att IKEM för en ständig dialog med de viktigaste beslutsfattarna och kraftbranschen ser vi till att det industriella perspektivet blir något som politiken måste ta hänsyn till.

Läs mer

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in