Mer kemi för ökad hållbarhet

Ingen industri utan kemi. Kemi finns i alla värdekedjor, och utan kemikalier kan vi inte producera vacciner, skyddsutrustning, vindkraftverk eller hållbara transporter. Kemiindustrin är en förutsättning för all annan industriverksamhet.

Med hjälp av kemi löser vi problem som till exempel att göra processer mer energisnåla, tvättmedel mer effektiva och livsmedelsförpackningar som håller maten fräsch längre. Genom innovation och utveckling av nya, säkra och hållbara kemikalier bidrar kemiindustrin till att samtliga branscher kan nå hållbarhetsmålen i tid. 

96 procent av alla varor som produceras är på något sätt beroende av kemi.

Stora utmaningar – och stora möjligheter

Nu pågår ett intensivt arbete med innovations- och kemiindustrins färdplan inom initiativet Fossilfritt Sverige.

Kemiindustrin ligger först i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Kemiindustrin är således viktig för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen och avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.

Vår industri står inför en dubbel utmaning. Dels måste produktionen bli klimatneutral, dels ska vi investera i utveckling av säkra och hållbara kemikalier – i enlighet med EU:s kemikaliestrategi. 

Vi ska inte sticka under stol med att utmaningarna är stora. Men det är även möjligheterna. IKEM:s medlemmar står fast beslutna om att genomföra en kemikalieomställning och nå klimatmålen.

Våra politiska förslag

I kemiindustrins reformagenda Kemi är lösningen presenterar vi våra konkreta politiska förslag kring kemilkaliefrågorna. 

Läs IKEM:s reformförslag på området

Träffa oss i Almedalen

Hur hade ett samhälle helt utan modern kemi sett ut? Hade vi levt lika länge och mått lika bra? Vilken roll har kemin haft i utvecklingen, och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Kom på vårt seminarium Leva utan kemikalier – dröm eller mardröm? i Almedalen. Seminariet hålls onsdag 26 juni kl 14:00–14:45 på Apoteket, Hästgatan 3 i Visby och modereras av ”historieätaren” Lotta Lundgren.

 Läs mer om seminariet och allt annat som IKEM gör i Almedalen

 

Kemi är lösningen

Film, 1 min 22 sek