Den 16-17 oktober 2020 var 110 000 barn med och genomförde Sveriges största kemiexperiment med material som deras lärare beställt från IKEM.

Temat var växthälsa eftersom FN utsett 2020 till Internationella året för växthälsa. Kemins Dag-experimenten handlade om två viktiga näringsämnen kväve och fosfor.

Ni som inte hann med att beställa paketet i år kan ändå genomföra fosfor­experimentet. Information om hur man gör finns på Kemilärarnas resurscentrums webbsida. Där finns även information om vilka kemikalier ni behöver skaffa för att genomföra experimentet. På det sättet lever årets experiment vidare och kan användas av fler. 

Det är vi på IKEM glada för! Vi vill också tacka alla er som var med och såg till att firandet av Kemins Dag 2020 blev lyckat!

Vi öppnar anmälningssidan för Kemins Dag 2021 i slutet på maj.

#keminsdag