Kemikarriär

Kemikarriär är en karriärsajt framför allt för unga, men även för studie- och yrkesvägledare, lärare och alla andra som är intresserade av kemiindustrin och dess jobbmöjligheter.

Bakom Kemikarriär står IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Materialet för lärare och Studie- och yrkesvägledare är utvecklat tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum (KRC).

På  Kemikarriar.se har unga människor möjlighet att få reda lite mer om vad människorna i kemiindustrin arbetar med och hur de ser på sina jobb. Tanken är att inspirera till en framtid inom en spännande sektor, men också att ge mer faktabaserad information om vilka möjligheter som finns för den som vill satsa på en karriär inom kemiindustrin.

Filmerna kan även användas i undervisningen, som inspiration eller för att ge en mer konkret bild av arbeten inom industrin. För lärare och studie- och yrkesvägledare finns följande fyra lektionsupplägg:

Verktygslåda för att hitta olika utbildningar

Under lektionen tittar eleverna på filmer med personer som har några olika yrken, tar reda på vilka utbildningar som leder till dem och hur arbetsmarknaden ser ut.

Målgrupp: Årskurs 3 på gymnasiets naturvetenskapliga eller teknikprogram.

Verktygslådan för olika utbildningar

Det naturvetenskapliga arbetssättet

Under lektionen diskuterar eleverna hur man kan använda ett naturvetenskapligt arbetssätt i sitt yrke med utgångspunkt i några filmer om personer som arbetar som forskare och utvecklare inom kemiindustrin.

Målgrupp: Kemi på gymnasiet.

Det naturvetenskapliga arbetssättet

Hållbarhet ur ett industriperspektiv

Många av de personer som intervjuas på Kemikarriär.se säger att de brinner för hållbarhet. Under lektionen tittar eleverna på några av filmerna och tar sedan reda på mer om några företags hållbarhetsarbete.

Målgrupp: Nk 1, Ke 1 eller Tk 1. Kan även kopplas livscykelanalys i Bi 1.

Hållbarhet ur ett industriperspektiv

Kemi på gott och ont

I industrin skapas nya ämnen och material som snabbt ingår i människors vardag och som många av oss uppskattar. Kemikalier kan bidra till ökad hållbarhet, men kan också ha negativa egenskaper och användningen ifrågasätts ofta i samhällsdebatten. Genom att uppmärksamma och diskutera den tudelade bilden stöttas eleverna i att komma fram till sina egna slutsatser.

Målgrupp: Ke 1, Ke 2, Nk 1, Bi 1 och Sh1

Kemi på gott och ont