Skriv ut

Lansering av SusChem Sweden

Välkommen till lanseringen av teknikplattformen SusChem Sweden 15 maj i Stockholm. Tillsammans för hållbara kemikalier och hållbar industri.

SusChem Europa är en teknikplattform för en hållbar europeisk kemiindustri. För att öka samverkan mellan industri och forskning samt för att skapa en starkare röst startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, IKEM, nu en svensk systerplattform – SusChem Sweden.

SusChem Sweden samlar företrädare för industri, forskning och samhälle för att öka takten i utvecklingen av hållbara kemikalier, material och processer. 

Välkommen till en dag då du får veta mer om hur vi tillsammans kan utveckla och stimulera en hållbar svensk kemiindustri. Under seminariet presenteras också utkastet till en svensk forskningsagenda för Tillverkning av klimatsmarta molekyler genom - samverkan mellan forskning och industri i Sverige”

15 maj kl 10.00-13.30
Plats:  Kungl. Myntkabinettet
Adress: Slottsbacken 6, Stockholm

ANMÄL dig här på IVL:s webbplats  >


Program

10:00 Kaffe och registrering

10:30 Inledning av moderator Nils Hannerz, IKEM och Sara Anderson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Presentation av SusChem Sweden och hur det ska bidra till ett effektivare innovationssystem. Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM och Tord Svedberg, vd IVL Svenska Miljöinstitutet.

En stark röst för hållbar kemiindustri i Europa. Susanne Kuschl, BASF

SusChem Sweden  - Start och utvecklingen framåt. Marika Rangstedt, Nynas

Regeringens syn på utvecklingen av klimatsmart industri och samverkan mellan forskning och industri. Näringsminister Ibrahim Baylan.

Företagarpanel:

Samtal med företrädare för företag kring svenska initiativ och forskningsprojekt som bidrar till utveckling av hållbara kemikalier, material och processer inom tre områden. Kristin Geidenmark Olofsson, TrioplastMagnus Nydén, Nouryon och Christer Svanberg, Borealis

  • Plastforskning för cirkularitet
  • Processutveckling för förnybara specialkemikalier
  • Användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och samhällsbyggnad

Forskarpanel:

Samtal med företrädare för akademi och institut om möjligheterna att öka innovationstakten inom svensk kemiindustri. Karin Persson RISEStaffan Filipsson IVL Svenska Miljöinstitutet och Emma Strömberg KTH

Myndigheternas uppdrag att stödja utveckling och innovation. Anna Thorsell, Energimyndigheten

Sammanfattning och vägen framåt.


12:15 – 13:30 Mingellunch

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in