Skriv ut

Liten risk med mikroplaster

EU-kommissionens vetenskapliga experter har sammanställt forskningsläget kring mikroplaster. Slutsatsen är att risken idag är liten både för människor och miljön. Endast i vissa kustvatten och sediment är koncentrationen så hög att det kan innebära en risk. Om utsläppen till miljön fortsätter eller ökar, kan dock de ekologiska riskerna vara utbredda inom ett århundrade.

- Även om det var positiva nyheter från experterna så är det viktigt att fortsätta att sluta kretsloppet för plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Vårt mål är att 100 procent av plasten ska återvinnas.

Det är forskare vid Science Advice for Policy by European Academies, SAPEA, som har sammanställt forskningsläget kring mikroplasterna. De förser EU-kommissionen med oberoende, tvärvetenskaplig och bevisbaserad vetenskaplig rådgivning.

Forskarna anser att kunskapen om mikroplasterna är relativt god för sötvatten och havsytan. Däremot finns mindre information om koncentrationer och konsekvenser för luft och jordlager. Man önskar bättre kvalitet och internationell harmonisering av de metoder som används för att bedöma exponering och effekter av nano- och mikroplaster på miljön och människor.

Länklista

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in