Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Kristina Neimert Carne, IKEM
Kristina Neimert Carne, IKEM Foto: Bengt Säll

Satsa på effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder!

För alla kemiföretag är det jätteviktigt att de kemikalierna de producerar och säljer kan användas på ett säkert sätt. Kemikalier som inte orsakar skada på människa eller miljö, är självklart mycket mer åtråvärda för kunderna än ämnen som kan ställa till med problem. Därför finns ett stort behov av bättre och effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder. Det hade vi från industrin önskat att Christina Rudén tagit större fasta på i sin utredning om coctaileffekten och gruppvis hantering av ämnen.

Den 8 november kom Christina Rudéns utredning om kombinationseffekter av kemikalier, den så kallade cocktaileffekten. Kristina Neimert Carne har tagit del av utredningen och går nu igenom detaljerna i den för att kunna lämna IKEM:s synpunkter. 

- Tack vare REACH-lagstiftningen har många problematiska ämnen fasats ut eller substitueras mot mindre problematiska ämnen. Det har lett till bättre hälsa på arbetsplatser och för enskilda konsumenter. Vi lever längre, behåller hälsan längre upp i åldrarna, och har färre arbetsplatsolyckor. Men det räcker inte, vi i industrin behöver bli ännu bättre för att motsvara det våra kunder efterfrågar, Kristina Neimert Carne.

Substitution av problematiska kemikalier ett centralt arbete för kemiindustrin. Det är en viktig del av företagens kontinuerliga produktutvecklingsprocess, men att utveckla nya molekyler för att ersätta äldre och sämre är ett mycket omfattande, kostsamt och långsiktigt arbete. För att snabbare kunna fasa ut problematiska ämnen ur varukedjan måste därför innovationsprocessen göras effektivare och mer robust.

- Att då göra som Christina Rudén föreslår, minska accepterad exponering av samtliga kemikalier med en tiopotens om inte empiriska data finns som motiverar en annan bedömning, kommer att leda till att all ny produktutveckling diskrimineras i förhållande till befintliga kemikalier på marknaden. Ett sådant förslag riskerar också i sin nuvarande utformning leda till att det behövs mer omfattande djurstudier, vilket varken är etiskt eller resurseffektivt.

För kemiindustrin är det viktigt att kunna snabba på substitutionsprocessen, men då är det betydligt viktigare att satsa på effektivare riskbedömnings- och screeningmetoder som kan användas för att redan på ett tidigt stadium i produktutvecklingen avgöra vilka egenskaper ett ämne har. Om industri, myndigheter och akademi får möjligheter att rikta sina resurser till utveckling av sådana nya, digitala verktyg för effektiv risk- och exponeringsbedömning så kommer det gynna både industrin och samhället.

- Lagstiftning som instrument för att fasa ut problematiska kemikalier måste gå hand i hand med produktutvecklingsprocessen. Lagstiftning som utvecklas i takt med produktutvecklingen gynnar företag som ligger i framkant och gör stora investeringar i forskning och utveckling, säger Kristina Neimert Carne.

Om lagstiftning och produktutveckling haltar riskerar lagstiftningen att i bästa fall att bli verkningslös och i sämsta fall tvinga företag till osund substitution. Därför har myndigheter ett stort ansvar att samverka med industrin för att uppnå ett effektivt skydd för människa och miljö.

För att lagstiftning ska bli fullt ut verkningsfull är en effektiv och enhetlig tillsyn nödvändig. Varor som importeras av privatpersoner från länder utanför EU kan innehålla ämnen som är begränsade i EU långt över tillåtna halter. Dessutom pågår en omfattande illegal import av kemikalier till Europa.

- Det är ett stort bekymmer att ämnen som den europeiska industrin har arbetat hårt för att fasa ut eller som kräver omfattande tillstånd för att få användas i EU kan ibland kan användas fritt i produkter som importeras från länder utanför EU. Det är både ett hot mot europeisk kemiindustri och ett hot mot människors hälsa och miljö. För att stoppa detta krävs krafttag från svenska och europeiska myndigheter. Det skulle vi gärna se mer av från industrin, avslutar Kristina Neimert Carne.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in