Skriv ut

Snabbare substitution i Almedalen

IKEM har tillsammans med några av våra medlemsföretag varit i Almedalen där vi bland annat har diskuterat hur vi gemensamt kan driva på substitution av problematiska kemikalier. I ett rundabordssamtal deltog Michael Persson från Nouryon, Lars Gustafsson från BASF, Hanna Gustavsson och Linda Zellner från Perstorp, Dag Duberg från Tarkett, Gudrun Bremle från Substitutionscentrum, Agneta Westerberg från Kemikalieinspektionen, Therese Jacobsson från Naturskyddsföreningen och Marlene Burwick (S) som är ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Trots bistert och kyligt väder med regnstänk i luften och friska vindar gick diskussionerna varma och alla deltagarna bidrog med kreativitet, kunskap och lösningsorienterade inspel till dialogen.

Tidsaspekten

Tidsaspekten lyftes fram både av industrin och av myndigheterna som en stor utmaning. Det tar lång tid att reglera kemikalier under REACH-lagstiftningen, men det tar lika lång tid för industrin att forska fram alternativa molekyler.

Om vi kan hitta nya och snabbare verktyg för att effektivare kunna utvärdera nya kemikalier på ett mycket tidigare stadium än vad som görs idag skulle vi kunna göra bättre riskbedömningar mycket tidigare i produktutvecklingen. Det skulle gynna både industrin och samhället.

Kunskap

Kunskap var ett annat område för förbättringspotential som lyftes fram av många runt bordet. Ett effektivt substitutionsarbete kräver samverkan i värdekedjan, men hur hjälper man små företag som inte har kemikaliekunskap och beställarkompetens att ställa rätt krav på sina leverantörer?

Globala regelverk och konventioner

Ett tredje område som det rådde konsensus om att vi måste arbeta mer med är globala regelverk och konventioner. Material och varor rör sig över hela klotet och det ligger i både industrins och samhällets intresse att se till att det råder lika spelregler för alla.

Från industrins sida lyfte vi också upp vikten av att inte ställa målen om kemikaliesäkerhet och klimatmålen mot varandra. Det är två utmanande mål som vi måste förena, men det kräver att vi inte jobbar i stuprör utan vågar utmana och diskutera vad ett ”giftfritt och resurseffektivt” kretslopp är.

Efter en timmes intensiva diskussioner skingrades vi återigen bland Visbys gator och gränder, men var överens om att återuppta diskussionerna under hösten, och framför allt att göra handling av orden.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in