Nils Hannerz, IKEM
Nils Hannerz, IKEM Foto: Bengt Säll

Ökat samarbete med industrin är nödvändigt

Nej, ökad basfinansiering till RISE är inte vad industrin, svenska innovationssystemet eller Sverige behöver i kommande forsknings- och innovationsproposition. Att vända utvecklingen och göra Sverige mer attraktivt för industrins investeringar kommer kräva långsiktighet, internationellt fokus och samarbete. För det krävs ett omtag i styrningen av institut och lärosäten som gynnar forskningssamarbete med industrin.

Gör vi rätt och satsar på kvalitet kommer antalet arbetstillfällen i både privat och offentlig forskning i landet öka på sikt, men det kräver snarare fördjupat samarbete än ökad basfinansiering. Det skriver Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM i debattinlägg i Ny Teknik med anledning av Sveriges Ingenjörers och Teknikföretagens utspel.

Läs hela debattinlägget här 

Här kan du läsa mer om IKEM:s syn på forsknings- och innovationspolitiken 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in