Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ny rapport från IKEM — Höga energipriser tvingar bolag inom plast- och gummiindustrin till driftuppehåll

I en ny undersökning från IKEM svarar 34 procent av företagen inom plast- och gummiindustrin att höga elpriser har tvingat dem till driftuppehåll. Detta trots en hög efterfrågan som innebär att produktionen hade behövt gå på högfart. Företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dessutom dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.

IKEM, den svenska industrin inom läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderi, visar på ytterligare styrkebesked i konjunkturrapporten för sista kvartalet 2021. Resultaten ökar trots högre råvarupriser och leveranskostnader. Mest oroande är dock de höga energipriserna som tvingat flera företag till driftuppehåll.

− Stabil elproduktion och stabila elpriser har länge varit en stor konkurrensfördel i Sverige. Tyvärr är detta en fördel som inte längre går att räkna med. Under kvartal fyra resulterade de höga elpriserna i att en tredjedel av den svenska plast- och gummiindustrin gjorde driftuppehåll. Detta i ett läge när orderböckerna var fulltecknade. Det leder till akuta problem för branschen och får effekter längre ner i kedjan där exempelvis plastförpackningar till livsmedelsbranschen blir dyrare och därmed också de livsmedel vi handlar i butik, säger Carl Eckerdahl, chefekonom på IKEM.

Trioworld Group är ett av Sveriges största plastföretag med en omsättning på över 6,5 miljarder och är ett av de företag som tvingats till driftuppehåll.

− De rekordhöga elpriserna slår hårt mot lönsamheten. Under årets sista månader var vi tvungna att fatta beslut om omplanering av driften för att parera de höga och mycket varierande elpriserna. I vissa fall har vi till och med tvingats stänga produktionslinjer. Vi gör vad vi kan för att föra vidare kostnader till våra kunder men i många fall är de så höga att det med största sannolikhet blir svårt att täcka hela kostnadsökningen. Driftuppehållen drabbar den dagliga verksamheten, men ännu allvarligare är hur de höga elpriserna kan komma att hota våra långsiktiga hållbara investeringar, säger Andreas Malmberg, vd för Trioworld Group.

När IKEM-företagen ombeds prognostisera hur elmarknaden kommer att utvecklas svarar en övervägande majoritet att de antingen inte vet eller att de inte tror det är möjligt att åstadkomma balans mellan utbud och efterfrågan på el de närmaste 15 åren. Nästan sex av tio företag räknar med att det kommer ta minst sex år innan vi åter har en situation med stabila svenska elpriser.

− Bristerna i den svenska elförsörjningen ställs på sin spets när vi ser vilka effekter de höga priserna får för industrin. Förra veckan presenterade energiminister Farmanbar den nya elektrifieringsstrategin som IKEM under utvecklandet varit inbjuden av regeringen att diskutera. IKEM ser positivt på strategin, men vår undersökning visar hur akut den här frågan är. Politiska beslut och åtgärder behöver genomföras snabbt för att Sverige inte ska förlora konkurrenskraft och hamna på efterkälken vad gäller den gröna omställningen, säger Mikael Möller, Chef för näringspolitiska EU-frågor på IKEM.

Här kan du också läsa IKEM:s senaste konjunkturbrev

Vill du prenumerera på IKEM:s konjunkturbrev?

E-posta till nyhetsbrev@ikem.se

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in