Nyheter

Nyheter

Slopa skatten på plastbärkassar

27 apr 2022 | Plast
Den skatt på plastbärkassar som infördes för två år sedan har inte uppfyllt sitt syfte. Skatteintäkterna har blivit en bråkdel av det belopp regeringen räknade med och när det gäller miljöpåverkan har skatten snarare varit kontraproduktiv. Det visar en ny rapport från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Lansering av Svensk Plast - Ibland är plast ett bättre alternativ

25 apr 2022 | Plast
Nu har vi äntligen lanserat kommunikationssatsningen Svensk plast och en sex veckor lång kampanjperiod är påbörjad. Vi kommer vara synliga i flera olika kanaler på sociala medier och så klart på kampanjens egen webbplats, www.svenskplast.se.

Högre ambitioner krävs för plaståtervinningen

21 feb 2022 | Plast
Regeringen har i dag presenterat en nationell handlingsplan för plast i en cirkulär ekonomi som innehåller 55 åtgärder. IKEM är positiva till att regeringen vill bidra till en cirkulär ekonomi för plasten men hade hoppats på mer om vi ska kunna vara ledande inom området.

IKEM:s remissvar på förändringar av förpackningsinsamlingen

9 feb 2022 | Plast
IKEM har nu svarat på regeringens remiss på promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Se webbinariet om Svensk Plast

4 feb 2022 | Plast
3 februari presenterade projektet Svensk Plast det arbete som har gjorts och vägen framåt. Om du inte hade möjlighet att delta på mötet finns nu möjlighet att se inspelningen av webbinariet.

Offentligt samråd om biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast

31 jan 2022 | Plast
Nu lanserar EU-kommissionen ett offentligt samråd om biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast. Samrådet ska ge ökad kunskap åt kommissionen inför utarbetandet av en ny lagstiftning som ska ta itu med ökande hållbarhetsutmaningar i samband med användningen av dessa plastgrupper. Lagförslaget förväntas presenteras sommaren 2022.

Svensk Plast – projektstart och webbinarium

17 jan 2022 | Plast
Svensk Plast är rösten som driver frågan om att nå en hållbar plastanvändning. Initiativet drivs av IKEM, SPIF, Polymercentrum, Råvarugruppen och Plastmaskingruppen. Svensk Plast går in i lanseringsfas under 2022 och bjuder därmed in till informationsmöte och Q&A 3e februari 2022. Projektledaren kommer presentera både vad projektet kommit fram till, de första kommunikationskoncepten och vägen framåt.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in