Nyheter

Nyheter

Ökat intresse för att använda koldioxid som råvara – Perstorp projekterar världens största CCU anläggning

25 mar 2021
Utsläppen av koldioxid påverkar klimatet och behöver minskas. I allt fler industrier sker nu utveckling kring nya processer som kan minska utsläppen. En möjlighet är att använda koldioxiden som råvara för att bygga kemikalier för att på så sätt minska både utsläpp och användningen av fossila råvaror. Till exempel driver Perstorp ett projekt som kan minska utsläppen med 500 000 ton koldioxid per år.

Många ville veta hur man kan öka intresset för kemi- och kemiteknik

22 mar 2021
Fråga Lund-professorn Ulf Ellervik har blivit något av Sveriges mesta kemikändis, genom föreläsningar, böcker och medverkan i SVT har han gett kemi-Sverige ett ansikte. Men hur gör att för att skapa intresse för kemiämnet? Och hur gör andra, till exempel IKEM? Det var temat för onsdagens digitala seminarium som samlade mer än 200 deltagare.

Introduktion till kollektivavtalad försäkring och pension

17 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Försäkringar och pension
IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen har möjlighet att gå de kurser som Avtalat ger om kollektivavtalade försäkringar och pension. Alla webbutbildningar är kostnadsfria. Ett tips från oss är webbutbildningen "Introduktion till kollektivavtalad pension och försäkring"  som vänder sig till dig som nyligen tecknat kollektivavtal eller som behöver en repetition.

Nytt verktyg för tvätteriets ergonomi

16 mar 2021
IKEM har, tillsammans med IF Metall, tagit fram vägledning och verktyg som stöd till tvättindustrins arbete med att förebygga belastningsbesvär. Materialet är framtaget via Prevent och bygger på ett forskningsprojekt som vi tidigare genomfört via RISE (fd. Swerea IVF).

Kemisk återvinning godkänns i Danmark

11 mar 2021 | Plast
Kemisk återvinning av blandat plastavfall har nu officiellt godkänts i Danmark. Godkännandet innebär att plast som skickas till förbränningsanläggningar nu istället kan återvinnas till nya högkvalitativa material.  och till och minska koldioxidutsläppen med 50% jämfört med om plasten skulle gått till förbränning.

Global brist på plast drabbar svenska företag

5 mar 2021 | Plast
Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen.  Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Ompröva vem som ska få gå komvux och yrkesvux

4 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet. Det skriver Greta Hjortzberg, IKEM, tillsammans med andra representanter för arbetsgivar- och fackförbund i Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning

Stort intresse Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi

25 feb 2021
Intresset var stort när SusChem Sverige och Mistra SafeChem arrangerade ett gemensamt frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi. Under seminariet fick deltagarna veta mer om vad kemikaliestrategin innebär och hur den påverkar kemiföretag och forskning kring nya material och kemikalier i Sverige.

Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agenda

25 feb 2021
Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agendaHållbarhetsfrågan blir allt viktigare för kemiindustrin. Det visar IKEM:s senaste konjunkturrapport. Av rapporten framgår också att den kemirelaterad industrin, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderi, under kvartal fyra 2020 har arbetat sig tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före krisen.

Pilotprojekt ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen

24 feb 2021
Nu startar ett treårigt pilotprojekt som ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen. Syftet är att förbättra utbudet av industrirelevanta utbildningar som kan möta företagens kompetensbehov. Region Stockholm, som satsar 1,5 miljoner kronor på projektet, söker nu en projektledare.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in