Nyheter

Nyheter

Tredje Framtidsstyrelsen utsedd

27 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Nu är den tredje omgången Framtidsstyrelse utsedd där yngre medarbetare får möjlighet att ingå i ett nätverk med kollegor från andra av IKEM:s medlemsföretag.

Kemi är lösningen

26 jan 2022
Kemi är nyckeln till omställning för i stort sett varje industriell näring, den är möjliggörare som kan bidra till att lösa samhällets största utmaningar, som pandemibekämpning, minska utsläppen av klimatgaser och åstadkomma cirkulära flöden. Utan innovativ kemi inga solceller, återvinningsbara batterier och plast eller kläder av cellulosa. Utan innovativ kemi inga läkemedel, energieffektiva byggnader eller infrastruktur.

Förslagen som kan fixa kompetenskrisen

24 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Sju av tio svenska företag har idag svårt att få tag på kompetens. Så många som vart femte rekryteringsförsök misslyckas trots den växande arbetslösheten. Samtidigt har elever på de nationella yrkesutbildningsprogrammen sjunkit från 45 till 30 procent under de senaste 13 åren. Svenskt Näringsliv presenterar därför en reformagenda där de föreslår att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den gymnasiala yrkesutbildningen.

Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

21 jan 2022
PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

Rapportera in till medlemsuppgiften.se senast 28 februari

21 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM till medlemsuppgift.se. Uppgifterna ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften som finansierar det arbete som medlemsorganisationerna tillsammans med Svenskt Näringsliv genomför för att göra det enklare och lönsammare att driva företag och vara arbetsgivare.

Många ville veta mer om medarbetaravtal

19 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Intresset från medlemmarna var stort när IKEM på onsdagen arrangerade ett webbinarium om medarbetaravtal. Ett sextiotal personer var anmälda till webinariet där Henrik Stävberg informerade om vad ett medarbetaravtal är och vad företag som vill teckna ett sådan avtal bör tänka på. Nu kan alla IKEM-medlemmar titta på en inspelad version av webbinariet och ta del av presentationen.

Svensk Plast – projektstart och webbinarium

17 jan 2022 | Plast
Svensk Plast är rösten som driver frågan om att nå en hållbar plastanvändning. Initiativet drivs av IKEM, SPIF, Polymercentrum, Råvarugruppen och Plastmaskingruppen. Svensk Plast går in i lanseringsfas under 2022 och bjuder därmed in till informationsmöte och Q&A 3e februari 2022. Projektledaren kommer presentera både vad projektet kommit fram till, de första kommunikationskoncepten och vägen framåt.

Industrin efterlyser yrkesutbildade medarbetare samtidigt väljer få elever ett yrkesprogram

14 jan 2022
Snart är det dags för Sveriges alla niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Den som väljer att läsa ett yrkesprogram kommer att ha goda förutsättningar att klara sig fint på arbetsmarknaden i framtiden. Men trots att det är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar är det allt färre som söker sig till yrkesprogrammen. Svenskt Näringsliv, IKEM och ett tiotal andra näringslivsorganisationer lyfter därför frågan i en serie lokala debattartiklar.

Naturvårdsverkets plastuppdrag

13 jan 2022 | Plast
I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket för budgetåret 2022 finns flera uppdrag inom plastområdet. Ett av dessa är att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Enligt regeringen gör man stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage. Här ingår 25 miljoner till Naturvårdsverkets arbete.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in