Nyheter

Nyheter

Industriutsläppsdirektivet - IED

15 dec 2021
För närvarande pågår ett intensivt arbete i EU med både ny lagstiftning och många revideringar av befintliga direktiv för att möjliggöra den gröna given. En av dessa är Industriutsläppsdirektivet (IED).

Ny begränsning för diisocyanater

15 dec 2021
Den 24 februari 2022 ska en ny begränsning för diisocyanater börja tillämpas. Efter det datumet måste alla blandningar för industriellt eller yrkesmässigt bruk som innehåller mer än 0,1% diisocyanat märkas med att utbildning krävs för hantering av dessa efter den 24 augusti 2023.

Svensk Plast satsar på att tydliggöra plast i ett cirkulärt samhälle

15 dec 2021
Under hösten har arbetet med IKEM och Svensk Plastindustriförenings, (SPIF), gemensamma projekt ”Svensk Plast” fortsatt in i fas två, där ytterligare aktörer i branschen och dess kunder involverats. Projektets mål är att skapa förutsättningar för en faktabaserad, transparent och proaktiv kommunikation kring plastanvändningen.

Förslag på ny förordning om återvunnen plast i kontakt med livsmedel

14 dec 2021 | Plast
EU kommissionen har kommit med ett förslag på en ny förordning för återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Det nya förslaget innehåller en hel del ändringar och därför har man beslutat att komma med en helt ny istället för att uppdatera den gällande förordningen (282/2008).

Åtgärder mot ofrivilligt uppkomna mikroplaster

14 dec 2021 | Plast
Kommissionen har bjudit in till att lämna synpunkter i samband med en konsekvensbedömning kring ofrivilligt uppkomna mikroplaster från däck, textilier och plastpellets.

Värdekedjeperspektiv krävs för klimatomställning

6 dec 2021
I veckan som gick arrangerade SusChem Sweden ett frukostseminarium om kemiindustrins väg till klimatneutralitet. Under seminariet presenterade Håkan Kihlberg, Vice President Strategic Projects and Processes på Perstorp Group Project Air.

Ansträngt elförsörjningsläge snedvrider konkurrenssituationen för industrin

6 dec 2021
Rekordhöga elpriser och stora skillnader mellan norr och söder skapar oro för både lönsamhet och framtida tillväxt inom industrin. Peter Kihlberg, VD för medlemsföretaget Kemira och ordförande för basindustrins elsamverkan, SKGS, uppmanar den nya regeringen att snabbt värna den planerbara kärnkraften, vattenkraften och kraftvärmen.

Jättesatsning på forskning om nya smarta material

2 dec 2021
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 2,7 miljarder på ett nytt forskningsprogram om nya smarta material: Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE. Programmet kommer öppna möjligheter för IKEM:s medlemmar.

Ny rapport visar på behovet av att utveckla kemikaliestrategin till en tillväxtstrategi

2 dec 2021
I dag publicerade Cefic, vår europeiska branschorganisation en rapport som visar på de ekonomiska konsekvenserna för kemiindustrin av föreslagen ny kemikalielagstiftning. Samtidigt riktar branschen en uppmaning till EU-kommissionen om behovet av att samarbeta kring att utveckla kemikaliestrategin till en tillväxtstrategi som en del av EU:s gröna giv.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in