Nyheter

Nyheter

Bra att veta inför sommarens huvudsemester

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Kan huvudsemestern senareläggas? Kan ni återkalla beviljad semesterledighet eller kalla in personal på deras semesterledighet om så krävs? Det är några av de frågor som kommer in nu i arbetsgivarjouren. Här reder vi ut vad som gäller.

Övergångsbestämmelser till de nya LAS- och omställningsreglerna

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Den 8 juni antog riksdagen regeringens förslag om ändringar i LAS samt om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. I dagarna undertecknas Huvudavtalet av Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Bestämmelserna i lag och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

Arbetsvillkorsdirektivet genomförs i LAS från och med den 29 juni 2022

27 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Sedan tidigare innehåller 6 c § LAS bestämmelser om att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Notera att informationsskyldigheten även gäller gentemot personer som normalt sett är undantagna från LAS, exempelvis anställda företagsledare och familjemedlemmar.

Miljöprövningsutredningen håller inte måttet

21 jun 2022
Regeringens miljöprövningsutredning som nyligen presenterades är en besvikelse och kommer inte att underlätta den gröna omställningen mer än på marginalen. Det skriver Nils Hannerz, IKEM:s näringspolitiska chef, tillsammans med representanter för Industrirådet, i Altinget idag.

Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram

20 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Beslutet grundar sig på att reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför börjar inte reglerna att gälla förrän 1 december 2025.

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

16 jun 2022 | Arbetsgivarguiden
Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.

Bakläxa för miljöprövningsutredningen

14 jun 2022
Regeringens miljöprövningsutredning som presenterades idag är tyvärr en besvikelse. Det menar IKEM:s miljöjurist och expert på tillståndsfrågor, Rebecca Wennerberg.

Nils Hannerz är ny hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola

9 jun 2022
Vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoverades tre hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) fredagen den 3:e juni. En av dem är Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM. I motiveringen lyfter LTH bland annat fram Nils Hannerz engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in