Nyheter

 • Nyhet:

  Mitt i en intensiv avtalsrörelse

  • #Avtal2023

  Förhandlingarna kring nya kollektivavtal har pågått snart två månader och är nu inne i ett intensivt skede. Slutförhandlingarna i mars kommer handla om vilka löneökningar som är möjliga att göra i avtalen – och avtalsperiodens längd.

 • Nyhet:

  IKEM:s förhandlingschef i intervju om lönerna

  • #Avtal2023

  Tidningen Lag & Avtal rapporterar om 2023 års avtalsförhandlingar och Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, har blivit intervjuad om hur lönerna ska sättas. Hur mycket ska det som finns i backspegeln prägla lönesättningen?

 • Nyhet:

  Förslagen i miljöprövningsutredningen måste genomföras omgående

  • Grön omställning
  • Miljötillstånd

  Regeringen ska återigen utreda hur tillståndsprocesser kan förkortas. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna välkomnar initiativet, men anser att processerna redan idag kan kortas genom flera av de förslag som redan har utretts och uppmanar regeringen att nu införa dessa.

 • Nyhet:

  Krav från IKEM: Arbetskraftsinvandringen måste fördubblas

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadspolitik

  Regeringen har presenterat utredningsdirektiv för att strama åt arbetskraftsinvandringen. Samtidigt har företagen inom innovations- och kemiindustrin redan idag stora utmaningar att hitta kvalificerad personal – 68 procent av företagen har vakanser med anledning av rådande kompetensbrist.

 • Nyhet:

  Konjunkturbarometer: Q4 sämre än förväntat

  IKEM:s medlemsföretag (plast-, gummi- och kemiindustrierna) producerar insatsvaror som ligger tidigt i värdekedjan och som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Företagen har tidigt känt av konjunktursvängningarna. Konjunkturbarometern för kvartal 4, år 2022, visar på vissa ljusglimtar.

 • Nyhet:

  Tre reformer för fler medicinska framsteg

  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmarknadspolitik

  Rådande kompetensbrist hotar den kunskapsintensiva läkemedelsindustrin. IKEM pekar ut internationell spetskompetens som särskilt avgörande för svensk innovationskraft och presenterar tre reformer för att undanröja hindren för tillväxt.

 • Nyhet:

  Kan vi starta arbetet med lönerevision, trots att det nya avtalet inte är klart?

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Avtalsförhandlingarna pågår som bäst och de avtal vi har idag avhandlar inte hur 2023 års lönerevision ska hanteras. Kan man då starta arbetet med årets lönerevision lokalt? Vår rekommendation är att ni inte påbörjar diskussioner lokalt om avsättningar. Här beskriver vi varför.