Nyheter

Nyheter

Naturvårdsverkets plastuppdrag

13 jan 2022 | Plast
I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket för budgetåret 2022 finns flera uppdrag inom plastområdet. Ett av dessa är att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Enligt regeringen gör man stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage. Här ingår 25 miljoner till Naturvårdsverkets arbete.

Förslag på sänkt gränsvärde för Bisfenol A

20 dec 2021 | Plast
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har omvärderat riskerna med bisfenol A (BPA) i livsmedel och föreslår att det tolerabla dagliga intaget (TDI) ska sänkas kraftigt jämfört med den tidigare bedömningen 2015. EFSA:s slutsatser om BPA presenteras i ett utkast till vetenskapligt yttrande som nu är öppet för offentligt samråd fram till den 8 februari 2022. EFSA önskar att alla berörda parter ska bidra till samrådet.

Förslag på ny förordning om återvunnen plast i kontakt med livsmedel

14 dec 2021 | Plast
EU kommissionen har kommit med ett förslag på en ny förordning för återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Det nya förslaget innehåller en hel del ändringar och därför har man beslutat att komma med en helt ny istället för att uppdatera den gällande förordningen (282/2008).

Åtgärder mot ofrivilligt uppkomna mikroplaster

14 dec 2021 | Plast
Kommissionen har bjudit in till att lämna synpunkter i samband med en konsekvensbedömning kring ofrivilligt uppkomna mikroplaster från däck, textilier och plastpellets.

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

19 nov 2021 | Plast
IKEM har fått på remiss regeringens promemoria En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Plastindustrin i Sverige är inga dinosaurier – vi ligger i framkant

8 nov 2021 | Plast
Forskare vid Lunds universitet har tittat på investeringstrender inom plastindustrin under det senaste decenniet (mellan 2012 och 2019). De anser att den ökade plastproduktionen globalt låser in oss i ett djupare i beroendet av fossila resurser. Det stämmer inte!

SVT sänder tysk dokumentär om plaståtervinning

4 nov 2021 | Plast
På SVT visas just nu Återvinningsbluffen, en tysk dokumentär från 2021. I dokumentären beskrivs vad som händer när oseriösa aktörer hanterar återvinningen av plast. Hur svensk insamling av plast fungerar framgår inte.

Plakatpolitik att förbjuda plastmuggar

3 nov 2021 | Plast
Idag har regeringen beslutat att förbjuda engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast från den 1 januari 2024. Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på ogenomtänkta politiska beslut som får negativa effekter för miljön. Regeringen har helt missat de unika egenskaper som muggar helt i plast har.

Operation Clean Sweep lanserar moderniserad digital portal

28 okt 2021 | Plast
Med nästan 1 500 anslutna företag har Operation Clean Sweep blivit det viktigaste programmet för plastindustrins arbete för att förhindra att pellets kommer ut i miljön. Nu lanserar Operation Clean Sweep en moderniserad digital portal med tydligare användarguide och fler verktyg.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in