Nyheter

Nyheter

Brist på plastpipetter oroar

24 jun 2021 | Plast
Det råder plastbrist i världen, vilket bland annat drabbar sjukvården. Nu berättar DN att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har haft krismöte. Det är särskilt risken för brist på plastpipetter för laboratorietester som oroar.

Stora miljövinster möjliga med kemisk återvinning

21 jun 2021 | Plast
En ny studie om kemisk återvinning av plast, gjord av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket, visar på att det finns många fördelar med kemisk återvinning av plast. Bland annat så kan man höja kvaliteten på det återvunna materialet och säkerställa att plastråvaran får möjlighet att cirkuleras ytterligare gånger samtidigt som det även skapar förutsättningar att återvinna mer komplexa flöden som idag inte är möjliga att återvinna.

Plastbrist hotar pooldrömmar

18 jun 2021 | Plast
Att plast är viktigt i hela samhället blir tydligt när det blir brist på plastråvara. Tillverkare av allt från förpackningar och sjukvårdsmaterial, till fordon och byggmaterial, märker av ökade priser. I en artikel i DN förklarar Henrik Oxfall, IKEM, varför ökad efterfrågan på plastråvara gör att pooldrömmen kanske förblir bara en dröm för många i sommar.

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021 | Plast
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021 | Plast
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

Ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund

20 maj 2021 | Plast
Geir Tangenes har tillträtt som ny Site Manager för INOVYN:s verksamhet i Stenungsund. Geir kommer närmast från INOVYN i Grenland, Norge och efterträder Mikael Rogestedt som har gått vidare till en roll som Business SHE Manager inom INOVYN.

Hållbar plastanvändning

18 maj 2021 | Plast
Igår lanserade Naturvårdsverket sin nya färdplan för en hållbar plastanvändning, vilken är tänkt att inspirera till handling för hållbar plastanvändning.

IKEM:s konjunkturbrev: Bristen på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri

7 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Plast
Den svenska kemi-, plast- och gummiindustrin är inne i en stark tillväxtfas och landar på index 121 (där allt över 100 innebär tillväxt), det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2021. Läkemedelsindustrin och raffinaderierna landar på index 90, vilket innebär en tillbakagång jämfört med kvartal ett 2020. För läkemedelsindustrins del beror nedgången förmodligen på höga jämförelsetal från kvartal ett 2020. Ett orosmoln för samtliga industrigrenar, men särskilt för plastindustrin är bristen på plastråvara och ökade plastråvarupriser.

Näringslivets uppmaning till Europeiska kommissionen

23 apr 2021 | Plast
Näringslivet uppmanar nu Europeiska kommissionen att lägga tillräckligt med tid och resurser på den pågående översynen av förpackningsdirektivet. Det är en viktig möjlighet att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

16 apr 2021 | Plast
IKEM och medlemmarnas budskap till EU-kommissionen och regeringen: Det behövs ett helhetsperspektiv. Att ensidigt fokusera på att reglera och fasa ut farliga ämnen kommer inte att göra att vi når en cirkulär ekonomi utan här krävs satsningar på innovation. Produktutveckling är ett arbete som tar tid och som sker gemensamt med andra inom värdekedjan.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in