Nyheter

 • Nyhet:

  Regeringen måste gå från ord till handling

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har idag bjudit i näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademi till ett nationellt klimatmöte. Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, deltar vid mötet.

 • Nyhet:

  Nya kollektivavtal

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Glasindustrins kollektivavtal samt avtalet för Explosivämnesindustrin. Glasindustrins kollektivavtal gäller från och med den 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025 och Explosivämnesindustrins avtal gäller från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2025.

 • Nyhet:

  Utredning för att genomföra direktivet om lönetransparens

  • Arbetsgivarguiden

  Direktivet om lönetransparens handlar om att komma till rätta med lönediskriminering mellan kvinnor och män i hela EU. Alla EU:s medlemsländer ska ha införlivat direktivets regler senast om tre år.

 • Nyhet:

  IKEM: ”Det får inte bli ännu en produkt som hamnar i skrivbordslådan”

  • Miljötillstånd

  Regeringen har idag vid en pressträff meddelat att man nu tillsätter en utredning för att effektivisera och förkorta tillståndsprocesserna. Välkommet och nödvändigt anser industrin, men känner samtidigt oro för att utredningen inte ska våga lägga fram tillräckligt skarpa ändringar.

 • Nyhet:

  Beskedet från Svenska Kraftnät äventyrar klimatmålen

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  Svenska Kraftnät har lämnat besked om eltilldelning för klimatprojekten i Stenungsund. Företagen får en bråkdel av det som ansökts om och Sverige kommer därför inte nå klimatmålen. IKEM riktar skarp kritik mot regeringen.

 • Nyhet:

  Kemiindustrin – en viktig spelare i många branschers värdekedjor

  Tillsammans med fyra andra branschorganisationer formar nu IKEM en ansökan till ett tioårigt innovationsprogram. Programförslaget som fått namnet ”Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle” kommer skapa ökade möjligheter till forskning och innovation för en grön omställning över värdekedjegränser.

 • Nyhet:

  Nytt avtal för glasindustrin

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  Inom ramen för Industriavtalet har IKEM den 25 maj 2023 träffat ett nytt kollektivavtal för Glasindustrin med IF Metall. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

 • Nyhet:

  Omställningen kräver högre tempo

  • Energipolitik
  • Klimatpolitik

  Svenska kraftnät har beslutat att bygga två nya kraftledningskablar till Gotland och ön blir därmed ansluten till det svenska stamnätet från 2031. Men ska vi klara omställningen och nå klimatmålen så måste Svenska Kraftnät kunna hålla minst samma tempo som industrin.