Nyheter

 • Nyhet:

  800 000 jobb i riskzonen

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  För att industrin ska klara klimatomställningen krävs fossilfri och leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser. Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination, och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin. Det visar Industrirådets nya rapport.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar Pisa-resultaten

  • Kompetensförsörjning

  Kunskapsnivån i matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos landets 15-åringar har sjunkit. Det visar en färsk Pisa-undersökning.

 • Nyhet:

  Utan effekt ingen omställning – Gör elsystemet till riksintresse

  • Energipolitik
  • Grön omställning

  Svenska Kraftnät har idag publicerat ”Nätutvecklingsplan 2024–2033”. Planen beskriver pågående investeringar i anläggningsprojekt och aktuella behovsutredningar under de kommande tio åren. Slutsatsen är att trots exceptionellt kraftig utbyggnad så räcker stamnätet inte för att klara industrins omställning. Det duger inte, anser IKEM.

 • Nyhet:

  Kritisk infrastruktur måste säkras med mer än örlogsfartyg

  • Energipolitik

  JEF-länderna har beslutat att patrullera Östersjön och delar av Nordsjön med örlogsfartyg med anledning av en ökad hotbild mot kritisk infrastruktur. IKEM har längre krävt åtgärder för att säkra svensk gasförsörjning. Ökad bevakning är dock en otillräcklig åtgärd vid en redan förhöjd krisnivå.

 • Nyhet:

  Stort intresse när Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur presenterades

  • Arbetsmiljö
  • Arbetsgivarguiden

  Under webbinariet fick vi lyssna till Ewa Krynicka Storskog och Fredrika Wendel, som båda varit direkt inblandade i förnyelsearbetet. Ewa är handläggare på Arbetsmiljöverket och har bland annat varit skrivansvarig för en del av de nya reglerna. Fredrika är digitaliseringsledare och projektledare i den delen som handlar om att digitalisera föreskrifterna. På webbinariet, som arrangerades av Industriarbetsgivarna, berättade de om den nya regelstrukturen och digitaliseringen av reglerna.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar IF Metalls stridsåtgärder mot Hydro Extrusion

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsrätt

  IF Metall har i sin konflikt med Tesla riktat varsel mot IKEM:s medlemsföretag Hydro Extrusion i Vetlanda. Från och med idag, den 24 november kl 13, verkställs strejken och Hydro Extrusion får inte längre tillverka en avgörande komponent till Teslabilar. IKEM anser att stridsåtgärderna är orimliga.

 • Nyhet:

  Ersättning till arbetsgivare som betalat avgift till TRR och TSL 2022

  • Arbetsgivarguiden

  Centrala parter har givit Fora i uppdrag att ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet för arbetsgivare som har betalat avgift till omställningsorganisationerna TRR och TSL. Fora har därför ansökt om ersättning för arbetsgivare som har betalat avgift till TRR och TSL för perioden oktober–december 2022. Ersättningen motsvarar högst 0,15 procent av arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget för arbetsgivaravgifter.

 • Nyhet:

  Konjunkturbarometern Q3: En orolig omvärld och förlorade konkurrensfördelar

  • Rapport
  • Ekonomi

  För snart tre år sedan började IKEM:s branscher känna av tydliga kostnadsökningar. Företagen ligger tidigt i värdekedjan och märker därför förändringar före andra industrigrenar. I prognosen syns nu en vändpunkt och i tredje kvartalet noterar företagen en kostnadsdeflation. Oroligheterna i Mellanöstern riskerar dock medföra ökade råvaru- och energipriser. Att Sverige under en följd av år förlorat viktiga konkurrensfördelar är ytterligare ett orosmoln.