Nyheter

 • Nyhet:

  Den gröna omställningen kräver att utbildningsanslagen återställs

  • Kompetensförsörjning
  • Högskolepolitik
  • Rapport

  Kemiindustrins gröna omställning innebär stora rekryteringsbehov. År 2030 behövs 10 000 nya medarbetare med högre utbildning. Samtidigt saknar natur- och teknikutbildningarna 3,5 miljarder kronor för att säkerställa kvaliteten. Nu kräver IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige en återställare.

 • Nyhet:

  Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM!

  • För medlemmar
  • Arbetsgivarguiden

  Vid årsskiftet blev IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation från att tidigare har varit två olika föreningar. För de företag som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna innebär detta att man nu bara behöver rapportera medlemsuppgiften för en förening. Senast 28 februari behöver uppgifterna vara inrapporterade.

 • Nyhet:

  Glöm inte bort den gröna industrirevolutionen i södra Sverige

  • Kompetensförsörjning
  • Energipolitik
  • Grön omställning
  • Klimatpolitik
  • Miljötillstånd

  En grön industriell revolution sker inom innovations- och kemiindustrin i södra Sverige. Företagen vill öka omställningstakten och för att det ska vara möjligt krävs reformer. IKEM menar att regeringen måste ta ett helhetsgrepp om industrins omställning i hela Sverige.

 • Nyhet:

  Ett IKEM – två föreningar är nu en

  • För medlemmar
  • Arbetsgivarguiden

  Nu från årsskiftet är IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarförening från att tidigare ha varit två olika föreningar. Alla medlemsföretag är nu med i en och samma förening och genom det skapas en långsiktigt hållbar och stark organisation som kan företräda och stötta företagen fullt ut i hela bredden av påverkans- och arbetsgivarfrågor.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar Arbetsförmedlingens nya uppdrag

  • Kompetensförsörjning

  IKEM ser positivt på att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att bidra till en bättre kompetensförsörjning i hela landet och i branscher som behöver rekrytera.

 • Nyhet:

  Kemikaliepolitiken försvårar den gröna omställningen

  • Grön omställning
  • Kemikaliepolitik

  Kommissionen har antagit en delegerande akt med nya faroklassificeringar under CLP-lagstiftningen. IKEM menar att de 12 000 ämnen som kan komma att drabbas skulle riskera industrins gröna omställning.