Nyheter

Nyheter

Kemisk återvinning av plast i Stenungsund blir verklighet redan 2024

15 apr 2021 | Plast
En ny enhet för kemisk återvinning av plast beräknas tas i drift 2024 vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund. Det meddelar Borealis i dag i ett pressmeddelande. Detta efter att företaget har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling.

Kampen mot marint skräp berör alla branscher

6 apr 2021 | Plast
Plastbranschen i Europa har gjort flera frivilliga åtaganden för att skapa en mer hållbar och cirkulär ekonomin för plasten. Branschen är också engagerad på olika sätt för att bekämpa marint skräp. Vår inställning är att alla resurser ska användas på ett hållbart sätt och att nedskräpning är oacceptabelt oavsett material.

Försäljningsrekord för 50-talsklassiker i plast

31 mar 2021 | Plast
Skatten som infördes i våras har gjort att försäljning av plastbärkassar minskat med upp till 75 procent. Samtidigt ökar försäljningen av flergångskassar och väskor i plast. Ett exempel är Hinzaväskan som har samma design som Perstorps 50-talsklassiker shoppingbag 329.

PolyREC ska rapportera om plastens cirkularitet i Europa

26 mar 2021 | Plast
Organisationerna Petcore Europe®, PlasticsEurope®, Plastics Recyclers Europe® och VinylPlus® har bildar tillsammans organisationen PolyREC™. PolyREC™ ska övervaka, verifiera och rapportera branschernas siffror för plaståtervinning och användning av återvunnen plast i Europa. I detta arbete använder man ett gemensamt datainsamlingssystem - RecoTrace™. PolyREC™ ska säkerställa spårbarhet, transparens och förtroendet för det återvunna materialet längs hela plastens värdekedja.

Kemisk återvinning godkänns i Danmark

11 mar 2021 | Plast
Kemisk återvinning av blandat plastavfall har nu officiellt godkänts i Danmark. Godkännandet innebär att plast som skickas till förbränningsanläggningar nu istället kan återvinnas till nya högkvalitativa material.  och till och minska koldioxidutsläppen med 50% jämfört med om plasten skulle gått till förbränning.

Global brist på plast drabbar svenska företag

5 mar 2021 | Plast
Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen.  Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

10 feb 2021 | Plast
Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.

Bra att skatten på engångsartiklar skjuts upp

25 jan 2021 | Plast
IKEM är positiva till att regeringen nu skjuter på införandet av skatt på muggar och livsmedelsbehållare. Regeringen har lyssnat på näringslivets kritik, i alla fall det som handlar om att nyttan med engångsprodukter är större än någonsin under pandemin. De behövs för att möjliggöra avhämtning av mat och därmed minska risken för smittspridning.

Livsmedelsverket informerar om nya riskklassningsmodellen via digitala samråd

30 dec 2020 | Plast
Livsmedelverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell och bjuder nu in intressenter att ta del av ett första förslag till modell. För er inom branschen/företag finns möjlighet att delta vid ett av följande två tillfällen; 22 januari kl.10-11.30 respektive 27 januari kl. 13-14.30.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in