Nyheter

Nyheter

Framtidsstyrelsen – våra nya branschföreträdare

25 okt 2021 | Arbetsgivarguiden, Plast
Nu är det dags att nominera deltagare till IKEM:s Framtidsstyrelse. Det är en unik chans för medarbetare i IKEM:s medlemsföretag att under två år delta i ett utvecklings- och ledarskapsprogram. Här får man lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

Politik för en hållbar plastanvändning

18 okt 2021 | Plast
En hållbar plastanvändning måste stödjas av välgenomtänkt politik som minimerar läckaget till miljön, förstärker drivkrafterna för insamling och återvinning, samt gynnar innovation och utveckling. Tyvärr har ogenomtänkta politiska beslut fattats eller föreslagits de senaste åren som motverkar sina syften och som i praktiken gett negativa konsekvenser för både miljö och ekonomi.

Plastförpackningar borde innehålla 30 % återvunnet

15 sep 2021 | Plast
Plastråvaruproducenterna föreslår nu ett obligatoriskt mål på 30 % återvunnen plast i plastförpackningar till 2030 inom EU. Tillverkarna av plastförpackningar anser att målet är möjligt att nå om ansvaret delas av hela värdekedjan.

Planerad miljardinvestering i plaståtervinning

27 aug 2021 | Plast
Svensk Plaståtervinning storsatsar i Motala och bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero. Det berättade materialbolaget som till 40 procent ägs av IKEM vid en pressträff på tisdagen.

Nya kurstillfällen för populära ”Värt att veta om plast”

18 aug 2021 | Plast
Intresset har varit stort för IKEM:s och Polymercentrums kurs "Värt att veta om plast". Därför har vi nu tre nya kurstillfällen under hösten. Det finns även en helt ny fortsättningskurs. Kurserna är kostnadsfria och vänder sig till alla som vill veta mer om plast.

Brist på plastpipetter oroar

24 jun 2021 | Plast
Det råder plastbrist i världen, vilket bland annat drabbar sjukvården. Nu berättar DN att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har haft krismöte. Det är särskilt risken för brist på plastpipetter för laboratorietester som oroar.

Stora miljövinster möjliga med kemisk återvinning

21 jun 2021 | Plast
En ny studie om kemisk återvinning av plast, gjord av SMED på uppdrag av Naturvårdsverket, visar på att det finns många fördelar med kemisk återvinning av plast. Bland annat så kan man höja kvaliteten på det återvunna materialet och säkerställa att plastråvaran får möjlighet att cirkuleras ytterligare gånger samtidigt som det även skapar förutsättningar att återvinna mer komplexa flöden som idag inte är möjliga att återvinna.

Plastbrist hotar pooldrömmar

18 jun 2021 | Plast
Att plast är viktigt i hela samhället blir tydligt när det blir brist på plastråvara. Tillverkare av allt från förpackningar och sjukvårdsmaterial, till fordon och byggmaterial, märker av ökade priser. I en artikel i DN förklarar Henrik Oxfall, IKEM, varför ökad efterfrågan på plastråvara gör att pooldrömmen kanske förblir bara en dröm för många i sommar.

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

11 jun 2021 | Plast
En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, det skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum, i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Återvinning av PVC kan potentiellt bespara klimatet 6 500 000 ton koldioxid

4 jun 2021 | Plast
PVC Forums nya färdplan visar att cirka 3 200 000 ton PVC produkter finnas inbyggt i Sverige, varav 927 000 ton är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 500 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp. För att detta ska kunna bli verklighet krävs satsningar på att stärka efterfrågan på återvunnet material samt i ny teknik som möjliggör återvinning.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in