Nyheter

Nyheter

Förslag för en hållbar plastanvändning

16 dec 2020 | Plast
På tisdagen presenterade regeringen sitt förslag för hur EU:s engångsplastdirektiv ska införas i Sverige. Samtidigt presenterades också ytterligare åtgärder som regeringen anser kan leda till en hållbar plastanvändning. IKEM är positiva till förslagen som ska leda till en ökad återvinningen av plastförpackningar. Regeringen uppskattar att den återvinningen kan öka med 30 till 40 procent.

Stockholm Exergis webinarium om avfall

25 nov 2020 | Plast
På tisdagsmorgonen deltog IKEM:s Lena Lundberg i ett webbinarium arrangerat av Stockholm Exergi. Bakgrunden var en undersökning som Stockholm Exergi genomfört över hur mycket plast som fortfarande bränns i stället för att sorteras ut och cirkuleras. Lena Lundberg ingick i en så kallad branschpanel och förde bland annat fram att plastbranschens mål är att 100 % av all plast ska återvinnas.

En global överenskommelse om plast

20 okt 2020 | Plast
I dag lanserade de nordiska miljöministrarna en gemensam rapport om behovet av en global överenskommelse för att minska plastnedskräpningen. Det är resultatet av den deklaration som ministrarna antog i april 2019 om att tillsammans arbeta för en sådan global överenskommelse om plast.

Remiss av Skatt på engångsartiklar i plast

8 okt 2020 | Plast
Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Återvinn all plast! - IKEM välkomnar regeringens industrisatsningar och startar plastkampanj

25 sep 2020 | Plast
Kemisk återvinning är ett teknikskifte som möjliggör återvinningen av all plast. Sedan flera år finns diskussioner om att bygga ett plastreturraffinaderi i Stenungsund. Nu ökar chansen att det blir verklighet i och med att tekniken lyfts fram i regeringens budgetproposition för 2021. I propositionen tydliggör regeringen industrin viktiga roll att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar.

IKEM kritiska till plastskatten - bättre för miljön med pant

12 aug 2020 | Plast
Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.

MORE - MOnitoring Recyclates for Europé

17 jun 2020 | Plast
Att sluta kretsloppet för plast är ett gemensamt mål för alla företag inom plastindustrin. I dagsläget används omkring fem miljoner ton återvunnen plast årligen i den europeiska plastindustrin och det kommer krävas rejäla insatser för att nå europeiska kommissionens mål på att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas årligen mellan 2025 och 2030. MORE, MOnitoring Recyclates for Europé, är en gemensam digital plattform som följer upp användningen av återvunnen plast inom den europeiska plastbearbetande industrin.

Operation Clean Sweep

15 jun 2020 | Plast
Plastskräp, oavsett var det förekommer, är en fråga som väcker mycket känslor och som skadar allmänhetens bild av plast och plastindustrin. Speciellt problemet med nedskräpning i den marina miljön och mikroplaster har fått allt mer uppmärksamhet på senare år, både av myndigheter och media. Nedskräpningen är ett gränslöst problem som påverkar konsumenter över hela världen. För att hålla rent i eget hus har plastbranschen initierat projektet ”Operation Clean Sweep”, OCS.

Ny vägledning om åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast

18 maj 2020 | Plast
Vid hantering av plastgranulat finns det risk för oavsiktligt spill och förlust av pellets. Plastbranschen har därför sedan flera år tillbaka ett program för att förhindra spill; Operation Clean Sweep. Nu har även Naturvårdsverket kommit ut med en vägledning.

Klimatsmart med portionsförpackat

13 maj 2020 | Plast
Portionsförpackat och mindre förpackningar kan vara mer klimatsmart än storpack. Det visar en ny studie där forskare kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att förpackningens utformning spelar större roll för uppkomsten av matsvinn i hushållen än vad tidigare forskning visat.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in