Nyheter

Nyheter

Gå kurs online när tiden passar dig bäst!

27 feb 2020
IKEM erbjuder nu alla medlemmar möjlighet att se ett urval av kurser online. Vi har bland annat onlinekurser i lönebildning som består av fem moduler, nya dataskyddsförordningen, introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete.

Coronvirusets - Åtgärder vid produktionsstörning

21 feb 2020 | Arbetsgivarguiden
Under senaste tiden har uppgifter förekommit i media om att företag kan komma att varsla personal i Sverige på grund av coronaviruset i Kina. Orsaken är att många kinesiska fabriker står stilla. Om du som arbetsgivare skulle hamna i denna situation så finns det alternativ till att säga upp medarbetare. Kontakta IKEM för vägledning!

Europaparlamentet säger nej till plaståtervinning

12 feb 2020 | Plast
Europaparlamentet har idag stoppat kommissionens förslag om begränsningar av bly i PVC. Beslutet innebär att ledamöterna struntar i den omfattande utvärdering som gjorts av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vilken slår fast att återvinning är det bästa alternativet ur hälso- och miljösynpunkt.

Startupbolag inom life science - Välkommen på seminarium

11 feb 2020
I december presenterade regeringen Sveriges nya life science-strategi. Ambitionen är att Sverige ska vara en ledande life science-nation och för att det ska bli verklighet behövs både dagens stora väletablerade industriföretag, satsningar på FoU och nya innovativa bolag som växer och bidrar till sektorns utveckling och tillväxt.

Ökat samarbete med industrin är nödvändigt

10 feb 2020
Nej, ökad basfinansiering till RISE är inte vad industrin, svenska innovationssystemet eller Sverige behöver i kommande forsknings- och innovationsproposition. Att vända utvecklingen och göra Sverige mer attraktivt för industrins investeringar kommer kräva långsiktighet, internationellt fokus och samarbete. För det krävs ett omtag i styrningen av institut och lärosäten som gynnar forskningssamarbete med industrin.

Coronaviruset: Så här kan arbetsgivaren agera

31 jan 2020 | Arbetsgivarguiden
En högaktuell fråga är oron kring Coronaviruset. Vi har sammanställt hur du som är arbetsgivare kan agera om anställda varit i områden drabbade av viruset.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in