Nyheter

Nyheter

Magnus Huss debatt om plastpåseskatten

31 jan 2020 | Plast
Den 29 januari tog riksdagen beslut om att införa en skatt på plastpåsar. Den nya skatten har sedan dess debatterats flitigt bland annat i Svenska Dagbladets ledarpodd. I panelen fanns förutom Magnus Huss, IKEM även Mats Hedenström, Svensk Handel, Jesper Sandström, Svenska Dagbladet och Rebecka Le Moine, skattepolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Plastpåseskatten ett bakslag för miljö och svensk industri

30 jan 2020 | Plast
Riksdagen har den 29 januari beslutat att införa en skatt på plastpåsar. Skatten är ett bakslag för både miljön och svensk industri då skatten kommer att leda till minskad plaståtervinning och ökade koldioxidutsläpp.

Missa inte succékonferensen

20 jan 2020
Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” drar ut på Sverigeturné under våren. Anmäl dig redan idag, så missar du inte ett stekhett ämne.

Kunskap om rengöringsmedel minskar risken för ohälsa

20 jan 2020
Forskaren Linda Schenk tilldelas 3 822 000 kronor för att ta reda på användningen av rengöringsmedel i arbetslivet och få en samlad bild av hur dessa påverkar hälsan. Syftet är att förebygga skador och sjukdomar som orsakas av kemikalier som används i rengöring.

HSM-träffar: Vi kommer till dig.

16 jan 2020
Nu ger vi oss ut på turné för att träffa dig som jobbar med hälsa, säkerhet eller miljö på något av våra bransch-medlemsföretag. Med andra ord – det är dags för HSM-träffar! Om du inte har möjlighet att resa kan du vara med via webbsändning. Träffarna vänder sig till dig som är medlem i IKEM:s branschförening. Välkommen!

Ny rapport om antagonistiska hot och kemisk säkerhet i ett internationellt perspektiv

2 jan 2020
FOI har nyligen gett ut rapporten ”Säkerhet för att motverka antagonistiska hot riktade mot kemisk industri (chemical security) – internationell översikt”, som beskriver hur kemiska säkerhetsaspekter hanteras och främjas i några utvalda länder inom EU, i USA, Australien samt inom några överstatliga organisationer.

Skarp kritik mot sanktionsavgifter

30 dec 2019
I Svenskt Näringslivs rapport ”Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? – om ett sanktionssystem med brister och orimliga konsekvenser” riktas hård kritik mot det utvidgade systemet med sanktionsavgifter som infördes 2014 och dess effekter på tillämpningen.

Avtalsrörelsen startar i vikande konjunktur – IKEM vill växla ned löneökningarna

20 dec 2019 | Arbetsgivarguiden, Kollektivavtal
Nästa år ska nästan tre miljoner svenska löntagare få nya löner och som vanligt är industrin först ut. På fredagsmorgonen träffades IF Metall och IKEM för att byta yrkanden i en avtalsrörelse som sker när den internationella konjunkturen är inne i en period med tydlig avmattning. IKEM:s avtalskrav är framtagna utifrån medlemmarnas behov och med målet att stärka företagens konkurrenskraft.

Klimathandlingsplanen förutsätter en lönsam svensk industri!

20 dec 2019
Regeringen har nu tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet lagt fram den första klimatpolitiska handlingsplanen och överlämnat den till Riksdagen. Propositionen är omfattande och över 100 förslag till åtgärder presenteras. Bland de positiva nyheterna kan nämnas att ett plastreturraffinaderi i Sverige ska utredas, åtgärder för ökad plaståtervinning, satsning på innovation, snabbare tillståndsprocesser och undanröjande av hinder för infångning, lagring och användning av koldioxid (CCSU). De största utmaningarna blir att förena höga klimatambitioner med industrins förutsättningar och förmåga att vinna på de globala marknaderna och att få förslag inom många olika områden att bli en fungerande helhet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in