Nyheter

Nyheter

Global brist på plast drabbar svenska företag

5 mar 2021 | Plast
Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen.  Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

10 feb 2021 | Plast
Miljödepartementet ska genomföra en intern utredning för att se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv.

Bra att skatten på engångsartiklar skjuts upp

25 jan 2021 | Plast
IKEM är positiva till att regeringen nu skjuter på införandet av skatt på muggar och livsmedelsbehållare. Regeringen har lyssnat på näringslivets kritik, i alla fall det som handlar om att nyttan med engångsprodukter är större än någonsin under pandemin. De behövs för att möjliggöra avhämtning av mat och därmed minska risken för smittspridning.

Livsmedelsverket informerar om nya riskklassningsmodellen via digitala samråd

30 dec 2020 | Plast
Livsmedelverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell och bjuder nu in intressenter att ta del av ett första förslag till modell. För er inom branschen/företag finns möjlighet att delta vid ett av följande två tillfällen; 22 januari kl.10-11.30 respektive 27 januari kl. 13-14.30.

Förslag för en hållbar plastanvändning

16 dec 2020 | Plast
På tisdagen presenterade regeringen sitt förslag för hur EU:s engångsplastdirektiv ska införas i Sverige. Samtidigt presenterades också ytterligare åtgärder som regeringen anser kan leda till en hållbar plastanvändning. IKEM är positiva till förslagen som ska leda till en ökad återvinningen av plastförpackningar. Regeringen uppskattar att den återvinningen kan öka med 30 till 40 procent.

Stockholm Exergis webinarium om avfall

25 nov 2020 | Plast
På tisdagsmorgonen deltog IKEM:s Lena Lundberg i ett webbinarium arrangerat av Stockholm Exergi. Bakgrunden var en undersökning som Stockholm Exergi genomfört över hur mycket plast som fortfarande bränns i stället för att sorteras ut och cirkuleras. Lena Lundberg ingick i en så kallad branschpanel och förde bland annat fram att plastbranschens mål är att 100 % av all plast ska återvinnas.

En global överenskommelse om plast

20 okt 2020 | Plast
I dag lanserade de nordiska miljöministrarna en gemensam rapport om behovet av en global överenskommelse för att minska plastnedskräpningen. Det är resultatet av den deklaration som ministrarna antog i april 2019 om att tillsammans arbeta för en sådan global överenskommelse om plast.

Remiss av Skatt på engångsartiklar i plast

8 okt 2020 | Plast
Regeringen har nu skickat ut på remiss utredningen om skatt på engångsartiklar. Utredningen föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Återvinn all plast! - IKEM välkomnar regeringens industrisatsningar och startar plastkampanj

25 sep 2020 | Plast
Kemisk återvinning är ett teknikskifte som möjliggör återvinningen av all plast. Sedan flera år finns diskussioner om att bygga ett plastreturraffinaderi i Stenungsund. Nu ökar chansen att det blir verklighet i och med att tekniken lyfts fram i regeringens budgetproposition för 2021. I propositionen tydliggör regeringen industrin viktiga roll att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in