Nyheter

Nyheter

Så genomförs vaccinering säkert på arbetsplatsen

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Arbetsmarknadens parter vill att vaccinering under fas 4 ska kunna erbjudas på eller i nära anslutning till arbetsplatserna. Nu finns en vägledning för hur det kan göras på ett säkert sätt. ”Vaccination på arbetsplatser” har tagits fram av parterna tillsammans med Sveriges Företagshälsor och Prevent.

Webbinarium: Om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

4 maj 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan många gånger upplevas som något diffust och otydligt. Signaler om ohälsa och risker kan vara svårare att fånga upp än för fysiska faktorer som till exempel buller, fallskador eller ergonomi. När blir exempelvis stress farligt? Det blir heller inte lättare när många medarbetare jobbar på distans. Välkommen till webbinarium om OSA 7 maj kl 9.00.

Den sociala pelaren får EU att skena

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden
Som arbetsgivarföreträdare inom svensk exportindustri är vi starkt kritiska till den skenande utvecklingen inom EU, där allt fler lagförslag kan knytas till den sociala pelaren. Vår modell – den svenska modellen – bygger på kollektivavtal och är en unik företeelse, där arbetsmarknadens parter förhandlar fram villkoren på arbetsmarknaden. Den vill vi värna. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i dag i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Utbyggnaden av yrkesvux måste spegla hela arbetsmarknadens behov

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Takten i utbyggnaden av yrkesvux är imponerande. Men utbyggnaden måste spegla hela arbetsmarknadens behov. Allt tyder på att tydligare statlig styrning måste till för att så ska bli fallet, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och tolv andra branschorganisationer i en slutreplik i Altinget.

Regeringen måste förändra korttidslagen

28 apr 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning, Lagar & avtal
Vi uppmanar regering och riksdag att ändra korttidslagen och skapa ljus i tunneln för de många företag som fortfarande kämpar för sin överlevnad. Det skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med IKEM och nio andra ledande arbetsgivarorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Näringslivets uppmaning till Europeiska kommissionen

23 apr 2021 | Plast
Näringslivet uppmanar nu Europeiska kommissionen att lägga tillräckligt med tid och resurser på den pågående översynen av förpackningsdirektivet. Det är en viktig möjlighet att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

IKEM och SKGS kritiska - 30 miljarder till nätägarna

23 apr 2021
Riksdagen gav på onsdagen klartecken för en förmögenhetsöverföring från elnätskunderna till elnätsmonopolet på hela 30 miljarder kronor, fram till 2031. IKEM och övriga organisationer inom SKGS är mycket kritiska.

Hur får vi cirkulära resursflöden i praktiken?

16 apr 2021 | Plast
IKEM och medlemmarnas budskap till EU-kommissionen och regeringen: Det behövs ett helhetsperspektiv. Att ensidigt fokusera på att reglera och fasa ut farliga ämnen kommer inte att göra att vi når en cirkulär ekonomi utan här krävs satsningar på innovation. Produktutveckling är ett arbete som tar tid och som sker gemensamt med andra inom värdekedjan.

Kemisk återvinning av plast i Stenungsund blir verklighet redan 2024

15 apr 2021 | Plast
En ny enhet för kemisk återvinning av plast beräknas tas i drift 2024 vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund. Det meddelar Borealis i dag i ett pressmeddelande. Detta efter att företaget har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in