Nyheter

Nyheter

Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

21 jan 2022
PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

Rapportera in till medlemsuppgiften.se senast 28 februari

21 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM till medlemsuppgift.se. Uppgifterna ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften som finansierar det arbete som medlemsorganisationerna tillsammans med Svenskt Näringsliv genomför för att göra det enklare och lönsammare att driva företag och vara arbetsgivare.

Många ville veta mer om medarbetaravtal

19 jan 2022 | Arbetsgivarguiden
Intresset från medlemmarna var stort när IKEM på onsdagen arrangerade ett webbinarium om medarbetaravtal. Ett sextiotal personer var anmälda till webinariet där Henrik Stävberg informerade om vad ett medarbetaravtal är och vad företag som vill teckna ett sådan avtal bör tänka på. Nu kan alla IKEM-medlemmar titta på en inspelad version av webbinariet och ta del av presentationen.

Svensk Plast – projektstart och webbinarium

17 jan 2022 | Plast
Svensk Plast är rösten som driver frågan om att nå en hållbar plastanvändning. Initiativet drivs av IKEM, SPIF, Polymercentrum, Råvarugruppen och Plastmaskingruppen. Svensk Plast går in i lanseringsfas under 2022 och bjuder därmed in till informationsmöte och Q&A 3e februari 2022. Projektledaren kommer presentera både vad projektet kommit fram till, de första kommunikationskoncepten och vägen framåt.

Industrin efterlyser yrkesutbildade medarbetare samtidigt väljer få elever ett yrkesprogram

14 jan 2022
Snart är det dags för Sveriges alla niondeklassare att göra sitt gymnasieval. Den som väljer att läsa ett yrkesprogram kommer att ha goda förutsättningar att klara sig fint på arbetsmarknaden i framtiden. Men trots att det är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar är det allt färre som söker sig till yrkesprogrammen. Svenskt Näringsliv, IKEM och ett tiotal andra näringslivsorganisationer lyfter därför frågan i en serie lokala debattartiklar.

Naturvårdsverkets plastuppdrag

13 jan 2022 | Plast
I regleringsbrevet från regeringen till Naturvårdsverket för budgetåret 2022 finns flera uppdrag inom plastområdet. Ett av dessa är att arbeta med att rätt plast ska vara på rätt plats i en cirkulär och fossilfri ekonomi. Enligt regeringen gör man stora satsningar i budgeten för 2022 för att uppnå en hållbar plastanvändning med giftfria och cirkulära plastflöden utan läckage. Här ingår 25 miljoner till Naturvårdsverkets arbete.

Fakta om den europeiska kemiindustrin

11 jan 2022
Europa är den näst största kemikalieproducenten i världen, men marknadsandelen har sjunkit från 24,9 procent år 2000 till 14, 4 procent 2020. Kina är den allt mer dominerande leverantören av kemikalier. Det framgår av senaste Facts and Figures of the European Chemical Industry som nu finns tillgänglig på Cefics webbplats.

Formel Framtid 17 januari - Ett viktigt steg för en hållbar framtid.

11 jan 2022
Kemiindustrin i Stenungsund har viljan, kompetensen och innovationerna för att bli klimatneutral. Och industrin vill öka takten. Redan idag pågår flera spännande projekt, men för att snabba på omställningen krävs ett antal åtgärder. Nu ordnar de en konferens tillsammans med Stenungsunds kommun för att titta på möjligheter och lösningar som kan ge industrin rätt förutsättningar för att förverkliga sina ambitioner.

Det franska ordförandeskapet i EU har inletts

11 jan 2022
Från den 1 januari till den 30 juni år är Frankrike ordförande i EU. Uppgiften för det land som är ordförande är att planera och hålla i Rådets möten och att representera Rådet i möten med de andra EU institutionerna, framför allt EU Kommissionen och Europaparlamentet.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in