Nyheter

 • Nyhet:

  Sluta hatta om reduktionsplikten

  • Grön omställning
  • Klimatpolitik

  Sveriges nya regering har rivstartat med att sänka reduktionsplikten. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna menar att industrin behöver långsiktiga spelregler och breda politiska överenskommelser. Industrin måste kunna planera sina miljardinvesteringar.

 • Nyhet:

  Den skånska industrins konkurrenskraft måste stärkas

  • #Avtal2023
  • Energipolitik

  Industrin i Skåne står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld. Samtidigt stundar avtalsrörelsen.

 • Nyhet:

  Konjunkturinstitutet har publicerat Lönebildningsrapporten 2022

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden
  • Ekonomi

  Konjunkturinstitutet har presenterat årets Lönebildningsrapport. Rapporten ger en bild av det ekonomiskt svåra läge som Sverige befinner sig i. Samtidigt stundar avtalsförhandlingarna 2023 där arbetsmarknadens parter ska sätta löneavtalen.

 • Nyhet:

  IKEM kommenterar LO:s modell om låglönesatsning

  • #Avtal2023
  • Arbetsgivarguiden

  LO-förbunden har idag presenterat att de enats om en samordning vid avtalsrörelsen. De vill, precis som år 2020, ha en låglönesatsning.

 • Nyhet:

  Kemiindustrin saknar reformer i regeringsförklaringen

  • Cirkulär ekonomi
  • Grön omställning

  Idag har Ulf Kristerssons regering tillträtt och presenterat sin regeringsförklaring. Innovations- och kemiindustrin är positiva till ambitionshöjningen gällande tillståndsfrågorna för industrin och energifrågorna, men saknar flera viktiga reformer för Sveriges framtid som en innovativ industrination.

 • Nyhet:

  Ny rapport från IER: Svensk industri i en ny världsordning

  • Rapport
  • Ekonomi

  Det råder ett svårtolkat ekonomiskt läge. Det är därför viktigt att se till den långsiktiga utvecklingen. I sin årsrapport, som släpps idag, går Industrins Ekonomiska Råd igenom och kommenterar hur situationen i grunden påverkar vägvalen för svensk industri.

 • Nyhet:

  Framtidsstyrelsen har besökt Bryssel

  IKEM:s framtidsstyrelse, som består av unga talanger inom medlemsföretagen, har i veckan besökt Bryssel för att lära sig mer om hur EU-samarbetet fungerar.

 • Nyhet:

  Henrik Stävberg: ”Sverige behöver ökad lönespridning”

  • Arbetsmarknadspolitik
  • Arbetsgivarguiden

  Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, deltog idag i en paneldebatt om lönebildning arrangerad av Svenskt Näringsliv. Debatten handlade bland annat om vad som händer när fokus på yrkesgrupper ställs mot individuella prestationer.