Nyheter

Nyheter

Kemisk återvinning godkänns i Danmark

11 mar 2021 | Plast
Kemisk återvinning av blandat plastavfall har nu officiellt godkänts i Danmark. Godkännandet innebär att plast som skickas till förbränningsanläggningar nu istället kan återvinnas till nya högkvalitativa material.  och till och minska koldioxidutsläppen med 50% jämfört med om plasten skulle gått till förbränning.

Global brist på plast drabbar svenska företag

5 mar 2021 | Plast
Det råder för närvarande en stor brist på plastråvara i Europa och resten av världen.  Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion. Främst är det polyolefinerna, polyeten och polypropen, som är drabbade, men även flera andra materialtyper bland annat PVC och polyamider är påverkade.

Ompröva vem som ska få gå komvux och yrkesvux

4 mar 2021 | Arbetsgivarguiden, Kompetensförsörjning
Vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet. Det skriver Greta Hjortzberg, IKEM, tillsammans med andra representanter för arbetsgivar- och fackförbund i Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning

Stort intresse Frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi

25 feb 2021
Intresset var stort när SusChem Sverige och Mistra SafeChem arrangerade ett gemensamt frukostseminarium om EU:s nya kemikaliestrategi. Under seminariet fick deltagarna veta mer om vad kemikaliestrategin innebär och hur den påverkar kemiföretag och forskning kring nya material och kemikalier i Sverige.

Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agenda

25 feb 2021
Klimatomställning och social hållbarhet högt på kemiindustrins agendaHållbarhetsfrågan blir allt viktigare för kemiindustrin. Det visar IKEM:s senaste konjunkturrapport. Av rapporten framgår också att den kemirelaterad industrin, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderi, under kvartal fyra 2020 har arbetat sig tillbaka till de produktionsnivåer som rådde före krisen.

Pilotprojekt ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen

24 feb 2021
Nu startar ett treårigt pilotprojekt som ska etablera Teknikcollege i Stockholmsregionen. Syftet är att förbättra utbudet av industrirelevanta utbildningar som kan möta företagens kompetensbehov. Region Stockholm, som satsar 1,5 miljoner kronor på projektet, söker nu en projektledare.

Regeringen förslår att arbetsgivaravgifter för upp till två anställda sänks

19 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Anställning
Möjligheterna att anställa har blivit svårare på grund av pandemin. Regeringen föreslår därför att nedsättningen av arbetsgivaravgiften temporärt ska utvidgas för den första anställda till att omfatta två personer. Förslaget till Lagrådet bygger på överenskommelsen med regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.

Arbetsmiljöverket ändrar sin tolkning kring smittor i arbetslivet

19 feb 2021 | Arbetsgivarguiden, Arbetsmiljö
En ny tolkning som påverkar samtliga företag i Sverige och som ger upphov till en rad frågor. Ändringen har dessutom skett utan kommunikationsinsats från Arbetsmiljöverket. Mycket anmärkningsvärt tycker vi på IKEM, som nu, tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer kräver förklaring från Arbetsmiljöverket.

SKGS på DN debatt: Systemkostnaderna måste stå i centrum

17 feb 2021
Vi vill hellre att debatten handlar om hur framtidens elsystem kan utformas med fokus på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och fossilfrihet,  skriver Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Maria Sunér Fleming, vd Svemin, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och Johan Bruce, Energidirektör SKGS i ett gemensamt debattsvar på DN debatt i dag.

Förslaget om reduktionsplikt missar att många branschen vill använda biobaserade råvaror

16 feb 2021
Regeringen föreslår ökade nivåer i reduktionsplikten för drivmedel. IKEM är generellt positiva till förslaget, eftersom det kan driva omställning till koldioxidneutralitet. IKEM anser dock att det är en brist att förslaget inte tar hänsyn till hela bredden av industrier som använder eller vill använda förnybara råvaror och därmed berörs av förslaget.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in