Skriv ut

IKEM vill hjälpa fler företag att införa medarbetaravtal

IKEM startar nu en kommunikationskampanj för att uppmärksamma sina medlemsföretag på fördelarna med medarbetaravtal. Dagens kollektivavtal är uppdelade i förlegade roller som är hämmande för både företag och medarbetare. Medarbetaravtal leder till mindre administration samtidigt som det ger lika villkor för alla anställda, stärker kulturen och effektiviserar arbetet.

För att öka kännedomen om fördelarna och hjälpa medlemsföretag att ta klivet över till medarbetaravtal har IKEM startat en kampanj i sociala medier som syftar till att inspirera och ge mer kunskap.

− Det finns ett stort intresse hos våra medlemsföretag att gå över till den typen av avtal och då är det självklart för oss på IKEM att erbjuda det stöd vi kan. Vi vill hjälpa medlemsföretag att lämna den otidsenliga uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän och gå över till ett avtal med samma villkor för alla. Ett avtal som gynnar både företag och medarbetare, säger Henrik Stävberg, Förhandlingschef på IKEM.

Fördelarna med medarbetaravtal är många. Det finns rent praktiska fördelar som att det minskar tiden företaget behöver lägga på administration då anställningsvillkoren är lika för alla. Ett gemensamt avtal för alla ger också en starkare kultur, ett öppnare klimat och skapar en större känsla av samhörighet. Faktorer som också stärker arbetsgivarvarumärket.

Uppdelningen i arbetare och tjänstemän är något som har sin grund långt tillbaka i historien då arbetsmarknaden såg annorlunda ut.

− Det är otidsenligt att dela upp medarbetare i arbetare och tjänstemän. För att lösa de uppgifter och utmaningar som svensk industri står inför så behöver vi fokusera på uppgiften och inte vem som är arbetare eller tjänsteman. Därför arbetar vi nu för att hjälpa intresserade medlemsföretag att gå över till medarbetaravtal, säger Henrik Stävberg.

Kampanjen startar i sociala medier under november och december 2021 och kommer att följas upp med seminarier och PR-aktiviteter.

Läs mer  

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in