Skriv ut

Kemisk återvinning av plast i Stenungsund blir verklighet redan 2024

En ny enhet för kemisk återvinning av plast beräknas tas i drift 2024 vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund. Det meddelar Borealis i dag i ett pressmeddelande. Detta efter att företaget har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling.

Med hjälp av kemisk återvinning kan plastavfall som är förorenat eller av låg kvalitet återvinnas till högkvalitativa baskemikalier. De långa plastkedjorna bryts ned i den kemiska processen och återgår till att vara små enkla molekyler.

―  Av dessa småmolekyler kan man tillverka ny plast av högsta kvalitet, men också en mängd andra kemiska produkter, förklarar Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM.

Borealis genomför förstudien om kemisk återvinning tillsammans med Stena Recycling. Projektet har fått bidrag från Energimyndigheten. Studien går ut på att utvärdera vad som är optimal teknik för att pyrolysenheten ska kunna integreras med Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Stena Recycling ska samla in, sortera och leverera plastavfall till den nya enheten. Material som är lämpligt för mekanisk återvinning kommer fortsatt återvinnas på det sättet eftersom det är mer energieffektivt.

― Vi på IKEM är så glada över Borealis satsning. Den här nya anläggningen innebär att all plast nu kan återvinnas. Går det inte att återvinna den mekanisk kan den återvinnas kemiskt, säger Lena Lundberg.

Läs Borealis pressmeddelande här

Se Lena Lundberg berätta mer om plaståtervinning 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in