Skriv ut

Kemisk återvinning godkänns i Danmark

Kemisk återvinning av blandat plastavfall har nu officiellt godkänts i Danmark. Godkännandet innebär att plast som skickas till förbränningsanläggningar nu istället kan återvinnas till nya högkvalitativa material.  och till och minska koldioxidutsläppen med 50% jämfört med om plasten skulle gått till förbränning.

― Detta är goda nyheter för alla oss som tycker att all plast ska återvinnas. Plast är ett bra material, men vi behöver kombinera mekanisk återvinning med kemisk om vi ska kunna återvinna den fullt ut, säger Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor IKEM.

I uttalandet från Danmarks miljöminister Lea Wermelin och den danska miljöstyrelsen slår de fast att "material som genomgår kemiska processer kan anses återvunna om materialen kan användas till nya produkter."

I Danmark finns redan nu en anläggning där plast omvandlas till pyrolysolja av företaget Quantafuels. Pyrolysoljan kan sedan ersätta fossila råvaror i produktionen av ny plast. Anläggningar för kemisk återvinning av plast planeras nu även i Sverige i Stenungsund.

― Vi är glada över att Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att utred hållbar plastanvändning. Förhoppningsvis kan godkännandet i Danmark inspirera till hur vi kan hantera frågan om kemisk återvinning av plast i Sverige, även om vi redan tidigare fått positiva signaler från regeringen, säger Lena Lundberg.

IKEM har länge förordat att det behövs ett samlat grepp kring plastfrågan och har därför välkomnat utredningen.

Läs hela uttalandet från Danmarks miljöstyrelse här

Läs om Naturvårdsverkets uppdrag här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in