IKEM i Almedalen

IKEM är såklart på plats på årets Almedalsvecka. Våra experter arrangerar och deltar i en rad spännande aktiviteter och evenemang. Missa inte paneldebatten om myndighetsaktivism som modereras av komikern Messiah Hallberg, panelsamtalet om kemiindustrins omställning mot cirkulära kolkällor och seminariet om hur svensk kemikaliepolitik måste utformas. Läs mer om våra evenemang.

Paneldebatt: Myndighetsaktivism

Är våra myndigheter helt oberoende eller förekommer förtäckt lobbyism?

Ger otydlig styrning utrymme för godtycke – eller till och med aktivism – i myndighetsutövningen? Behöver myndigheternas uppdrag förändras för att vi ska kunna nå klimatmålen?

Vi lyfter på locket till känsliga frågor om politiserade myndigheter, tjänstemannaansvar och politikens ansvar att ge myndigheterna rätt instruktion och uppdrag.

Medverkande: 
Peter Wennblad, ledarskribent SvD
Oliver Rosengren, riksdagsledamot moderaterna 
Margaretha Svenning, miljöjurist Älvräddarna 
Henrik Jalalian, chef tankesmedjan Cogito
Debatten modereras av Messiah Hallberg, komiker och programledare.

Onsdag 28 juni kl 15.30–16.15
Bar Kemi, Hästgatan 3, Visby

Paneldebatten i Almedalsprogramet

 

Kemingel

IKEM är bransch- och arbetsgivarorganisation för innovations- och kemiindustrin. Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan våra medlemsföretag blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: Utan kemi blir det ingen omställning. 

Kom till vårt mingel på Bar Kemi och diskutera industrins möjligheter, konkurrenskraft och klimatomställning med företagsledare, myndighets­personer och politiker.

Vi bjuder på snittar och drinkar med eller utan C2H5OH.

Onsdag 28 juni kl 16.30–18.30
Bar Kemi, Hästgatan 3, Visby
Föranmälan krävs – a
ntalet platser är begränsat.
Medlem i IKEM?
Mejla Margareta Bosved om du vill få en inbjudan.


Panelsamtal: Kemi är lösningen

Industrins omställning mot cirkulära kolkällor

Industrin ställer om för att nå nollutsläpp 2045. En central del i omställningen är att gå från fossila kolkällor till cirkulära lösningar, där kolet verkar i ett slutet kretslopp. Hur når vi dit? Vad krävs tekniskt och politiskt för att industrin ska kunna ställa om?

Medverkande: 
Jonas Hagelqvist, vd, IKEM
Anders Fröberg, vd, Borealis
Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Cecilia Svensson, Executive Vice President communications & sustainable transformation, Perstorp
Maria Wetterstrand, vd, Miltton Europe, tidigare språkrör Miljöpartiet

Samtalet modereras av Pontus Herin, Dagens industri.

Torsdag 29 juni kl 09:15–10:00
DI-tältet, Strandvägen, Visby

Panelsamtalet i Almedalsprogrammet

 

Svensk miljöpolitik och lagstiftning

Hjälper eller stjälper det kemiindustrins gröna omställning?

För att Sverige ska nå klimatmålen till 2045 krävs en handlingsplan som säkerställer tillgången till kemi för samtliga branscher. Det är avgörande för industrins omställning. I januari 2023 presenterade EU-kommissionen en ”transition pathway” eller en handlingsplan för hur EU:s gröna giv ska bli verklighet med hjälp av en konkurrenskraftig kemiindustri. Nu måste Sverige bidra till att den handlingsplanen blir verklighet genom att agera på hemmaplan. Hur ska miljö- och kemikaliepolitiken utformas för att både skydda hälsa och miljö, samtidigt som man stärker Sveriges tillgång till nödvändiga kemikalier och stimulerar till investeringar för reducerade utsläpp? Regeringen har genom det svenska ordförandeskapet lagt en grund för en stärkt konkurrenskraft i EU, men hur ska den strategin omsättas till svensk politik?

Medverkande:
Jonas Heydl, ordförande, Kemibranschkommittén, IKEM
Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM
Anna Teljstedt, chef Miljö, Internationell lagstiftning samt Forskning & Utveckling, Mobility Sweden

Torsdag 29 juni kl 10:10–11:00
Opinionstältet, Strandvägen, Visby

Evenemanget  i Almedalsprogrammet

 

Missa inte heller…

Varför hanterar våra nordiska grannar energifrågan bättre?
Torsdag 29 juni kl 14:10–14:55, DI-tältet, Strandvägen 4, Visby
Arrangör: Dagens Industri, Industrins arbetsgivar- och branschorganisationer.

Industrins elanvändning 2030 – var och när behövs ny elproduktion när elöverskottet försvinner?
Torsdag 29 juni kl 10:00–10:50, "Rosa huset", Hästgatan 2, Visby
Arrangör: SKGS.

Rundabordssamtal

IKEM arrangerar också ett antal rundabordssamtal med representanter från medlemsföretagen, berörda politiker och myndigheter. Vi kommer bland annat att diskutera behovet av att återvinna plast, snarare än att bränna den. Frågan om hur Sverige kan behålla utländska studenter efter avslutade studier kommer att diskuteras med ungdoms- och högskolepolitiker och industrins behov av kvalificerad arbetskraft kommer också att avhandlas under ett rundabordssamtal.