Kalendarium: Kurser och event

Här hittar du alla våra kurser, seminarier, nätverksträffar och andra event. 

Utbildningarna är kostnadsfria eller kraftigt rabatterade för medlemmar i IKEM. Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrättslig grundkurs

  Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 6 och 7 mars. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Konferens/Seminarie 

  Nationell hearing om IKEM:s färdplan inom Fossilfritt Sverige

  Stockholm

  Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är i full färd med att ta fram en färdplan för ökad konkurrenskraft genom klimatneutralitet och kemikalieomställning. Färdplanen tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi bjuder nu in till en nationell hearing i syfte att samla in tankar och få inspel till arbetet med färdplanen.  

 • Webbinarie 

  Rättsfallswebbinarie 2024

  IKEM:s rättsfallswebbinarie vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor och som vill uppdatera dig på några av de senaste domarna från Arbetsdomstolen.

 • Webbutbildning 

  Semesterlagen

  Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar frågor kring semester för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. "Semesterlagen" ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till medlemmar i våra respektive förbund.

 • Webbutbildning 

  Chefen och arbetsmiljön

  Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.

 • Webbutbildning 

  Ledigheter

  Den här webbutbildningen vänder sig till alla inom företaget som i det dagliga arbetet hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning som exempelvis personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

 • Kurs 

  Förbättra din förhandlingsteknik

  Stockholm

  Kursen i förhandlingsteknik syftar till att förbättra ditt förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Vi har också praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen ges i samarbete mellan IKEM, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare,  Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.

 • Webbutbildning 

  I-avtalet - en introduktion

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

  Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Tjänstemannavtalet - en översikt

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i allmänna villkorsavtalet och arbetstidsavtalet för tjänstemän som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Webbutbildning 

  Diskriminering och trakasserier

  "Diskriminering och trakasserier" vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera. Kursen ges i samarbete med Indusriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Förtroendemannalagen

  Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM. Vi håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Kurs 

  Förhandla med facket

  För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

Kontakt