Kalendarium: Kurser och event

Här hittar du alla våra kurser, seminarier, nätverksträffar och andra event. 

Utbildningarna är kostnadsfria eller kraftigt rabatterade för medlemmar i IKEM. Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

 • Kurs 

  Ny som ledare

  Täby

  Det här är en kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. "Ny som ledare" anordnas av Transportföretagen i samarbete med IKEM, Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare och Livsmedelsföretagen. 

 • Webbutbildning 

  I-avtalet - en introduktion

  Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

 • Konferens/Seminarie Livesändning 

  Lönebildningsdag 2023: Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

  Stockholm

  Vi lever i ett samhälle som blivit alltmer individualiserat. I lagstiftning om skola, vård och arbetsmiljö utgår regelverken från individens behov och förutsättningar. Individuell valfrihet präglar samhällsservice och konsumtion. Möjligheten att ”rösta med fötterna” och byta leverantör är en självklarhet. Men för många är lönesättningen fortfarande kollektiv. Varför är det så? Lönebildningsdagen arrangeras av Svenskt Näringsliv.

 • Konferens/Seminarie 

  Policy brief

  Stockholm

  Välkomna till ett seminarium om IKEM:s arbete inom näringspolitik och påverkan. Det blir en överflygning över alla områden som du som medlem kan tänkas påverkas av idag och i morgon, och vi förklarar hur IKEM tar sig an dessa frågor. Vad händer inom kemikalielagstiftningen, hur påverkas du av elpriserna och vad händer på Bryssel-arenan som har påverkan på din verksamhet? Hur kan du som företag förbereda dig på förändringar i omvärlden och möta dessa på bästa sätt? Seminariet kräver inga specialistkunskaper utan riktar sig brett till dig som vill veta hur svensk politik och EU-politik påverkar ditt företag. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla IKEM:s medlemsföretag.

 • Konferens/Seminarie 

  IKEMDAGEN 2023

  Stockholm

  Vägen till omställning stavas innovativ kemi. Utan kemi blir det inga solceller, återvinningsbara batterier, läkemedel eller effektiv energiförsörjning. Våra företag kan och vill accelerera men då behöver också förutsättningarna finnas – såväl i Sverige som i EU.

 • Kurs 

  Konflikthantering

  Stockholm

  En kurs för dig som är chef och som vill bli säkrare på att hantera svåra och viktiga samtal. Kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller HR. Transportföretagen anordnar kursen i samarbete med IKEM, Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare och Livsmedelsföretagen. 

 • Webbutbildning 

  Lönekartläggning

  Alla arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggning enligt diskrimineringslagens regler, för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Webbutbildningen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

  Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

 • Webbinarie 

  Arbetsmiljöseminarium 2023

  Industriarbetsgivarna bjuder in IKEM:s medlemmar till ett digitalt seminarium med fokus på arbetsmiljöfrågor 18 oktober. Temat för årets seminarium kretsar kring den förändring i regelstrukturen som Arbetsmiljöverkets generaldirektör fattar beslut om i september.

 • Webbutbildning 

  Visselblåsarlagen – krav på interna rapporteringskanaler

  Den nya visselblåsarlagen började gälla i mitten av december 2021. För bolag med 50-249 anställda ska reglerna om interna rapporteringskanaler börja tillämpas från och med den 17 december 2023.På webbinariet djupdyker vi i dessa regler. Webbinariet hålls tillsammans med Industriarbetsgivarna.

 • Webbutbildning 

  Värt att veta om plast

  Det här en grundkurs om plast som ger en bra överblick av plastmaterialens möjligheter och begränsningar. I kursen beaktar vi allt från för- och nackdelar med plast till användningsområden och metoder för återvinning. En populär del av kursen är ”på gång inom politiken” där lagar, direktiv och handlingsplaner för plast diskuteras. Kursen är ett samarbete mellan IKEM och Polymercentrum.

 • Webbutbildning 

  Chefen och arbetsmiljön

  Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.

 • Kurs 

  Förhandla med facket

  Stockholm

  För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

 • Webbinarie 

  Välkommen till Arbetsgivardagen 2023!

  Det sker ständigt förändringar inom lag och avtal. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. IKEM bjuder därför in till en fullspäckad förmiddag där IKEM:s förhandlare och arbetsrättsexperter vägleder dig genom nyheter och förändringar.

 • Webbinarie 

  Välkommen till Arbetsgivardagen 2023!

  Det sker ständigt förändringar inom lag och avtal. Det är därför viktigt att löpande hålla sig uppdaterad på det arbetsrättsliga området. IKEM bjuder därför in till en fullspäckad förmiddag där IKEM:s förhandlare och arbetsrättsexperter vägleder dig genom nyheter och förändringar.

 • Webbutbildning 

  Fyra steg till en bra lönebildning

  För att lyckas med lönebildning behövs legitimitet i lönebildningsprocessen och kunskap om de möjligheter och ramar kollektivavtalen ger. ”Fyra steg till bra lönebildning” ger dig en ökad kunskap om hur man kan införa en bra lönebildning på din arbetsplats och hur du tar fram lokala lönesystem. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna.

Kontakt