Webbutbildning 

Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området. Fördjupningskursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

Datum
14-15 maj, 2024
Tid
9:00 - 12:00
Pris
1 900 kr ex moms
Övrigt

Kursen är uppdelad på två halvdagar:
14 maj kl 9:00-12:00 samt
15 maj kl 9:00-12:00

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i IKEM eller Industriarbetsgivarna.

Anmälan

Kursen lyfter dig till en fördjupad arbetsrättslig nivå med avstamp från den arbetsrättsliga grundkursen. Fördjupningskursen varvar teori och case-studier och har ett fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen. Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal frågeställningar att diskutera och lösa med stöd från kursledarna.

Varje kursdeltagare som önskar får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg senast den 29 april till info@industriarbetsgivarna.se. Innehållet i kursen skräddarsys därefter och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra innehåll.

Kursen är uppdelad på två halvdagar

Dag 1 belyser en rad frågeställningar i samband med hantering av personalärenden - personliga skäl och avskedanden.

Dag 2 går vi igenom frågeställningar kopplat till arbetsbrist; arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, LAS-regler om turordning, tillräckliga kvalifikationer med mera.

Kursen kommer att ta upp relevanta förändringar till följd av de nya anställningsskyddsreglerna. Observera att kursen kommer att baseras på befintlig AD-praxis eftersom någon praxis utifrån de nya anställningsskyddsreglerna som började tillämpas den 1 oktober 2022 sannolikt inte finns på plats när kursen genomförs.

Kursunderlag skickas ut innan kursen börjar.