Webbutbildning 

Arbetsrättslig grundkurs

Denna arbetsrättsliga kurs vänder sig till dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Kursen är indelad i två block och ges 25 och 26 april. IKEM håller kursen tillsammans med Industriarbetsgivarna.

Datum
25 april, 2023
Tid
9:00 - 11:45
Pris
1 900 kr ex moms
Övrigt

Kursen är indelad i två block:
25 april 2023 kl. 09.00-11.45
26 april 2023 kl. 09.00-11.45

Anmälan

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, till exempel personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera.

Under kursen får du en inblick i de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare ofta berörs av och som i hög grad påverkar verksamheten.

Vi belyser vanligt förekommande frågeställningar och situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen. Genomgången omfattar till exempel förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och anställnings- och uppsägningsregler i lagen om anställningsskydd.

Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.