Webbutbildning 

Chefen och arbetsmiljön

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen samt går igenom systemet med fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Kursen ges i samarbete med Industriarbetsgivarna och vänder sig till dig som är medlem.

Datum
9-10 april, 2024
Tid
9:00 - 12:00
Pris
1 900 kr ex moms
Övrigt

"Chefen och arbetsmiljön" är en kurs på två dagar:

9 och 10 april kl 9-12 (samma tid båda dagarna)

Kursen är öppen för medlemmar i IKEM och Industriarbetsgivarna

 
Anmälan

Med kursen får du som är chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vilket ansvar för arbetsmiljön som chefer och medarbetare med flera har i en verksamhet.

"Chefen och arbetsmiljön" passar för vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Sök ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning. Information om stödet finns här på AFA försäkring 

Efter kursen har du:

  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
  • Fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
  • Förståelse och kan självständigt tillämpa reglerna om fördelning och fått förståelse för ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.

Inga förkunskaper behövs

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.