Webbinarie 

Digital Träffpunkt IKEM Norrland

IKEM bjuder in till en digital "Träffpunkt IKEM Norrland" den 19 juni. Alla medlemsföretag som tillhör region Norrland är välkomna att delta. Din medverkan är kostnadsfri.

Datum
19 juni, 2024
Tid
10:00 - 12:00
Övrigt

Träffpunkt Norrlad sker digitalt via Teams. 

Anmälan

Vi har valt att hålla denna Träffpunkt digitalt så att så många medlemsföretag som möjligt inom region Norrland ska ha möjlighet att vara med.  

Agenda

•    Uthyrningslagens 24-månadersregel – när ska den beaktas och vad ska ni tänka på? 
•    Etableringsanställning – ny anställningsform för kompetensförsörjning. 

Från IKEM deltar Tomas Svartling regionansvarig östra och norra Sverige  Norrland, rådgivare och förhandlare samt Eddie Andersson, rådgivare och förhandlare.

Varmt välkommen!