Webbutbildning 

I-avtalet - en introduktion

Vi ger en översiktlig genomgång av de viktigaste delarna i I-avtalet och arbetstidsavtalet som ger dig en grundläggande förståelse över hur avtalen ska tillämpas.

Datum
7 maj, 2024
Tid
9:00 - 12:00
Pris
1 000 kr ex moms
Övrigt

Webbutbildningen sker digitalt via Teams. 

Anmälan

Webbutbildningen vänder sig till dig som företräder arbetsgivaren, exempelvis som HR ansvarig, i en chefsroll eller dig som ansvarar för lön. Den passar också för dig som är ny i din roll eller inte tidigare har arbetat med I-avtalet.

Innehåll

  • Löner och ersättningar i översikt
  • Frånvaroregler i översikt
  • Anställningsformer
  • Arbetstidsformer och skyddsregler

Utbildningen hålls av IKEM:s rådgivare och förhandlare Eddie Andersson.